สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 20 February 2024

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภัย ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง รวมถึงข้าราชการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

ทั้งนี้ การจัดสร้างอาคารกรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนรวมทั้งสิ้น 28,320,000 บาท เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลด้านโรคหู ตา คอ จมูก ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทั่วไป โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัส ตลอดจนให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผางและพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages