ผอ. ศูนย์คดีรถยนต์หรูเด้งรับนโยบาย รมว.ยธ เร่งดำเนินการสอบสวนเพื่อสรุปสำนวนคดี นำเข้ารถยนต์หรูโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากอิตาลีและประเทศอื่น 29 คดี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 13 February 2024

ผอ. ศูนย์คดีรถยนต์หรูเด้งรับนโยบาย รมว.ยธ เร่งดำเนินการสอบสวนเพื่อสรุปสำนวนคดี นำเข้ารถยนต์หรูโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากอิตาลีและประเทศอื่น 29 คดี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 859/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นำโดย ร้อยตำรวจเอก ชาญณรงค์ ทับสาร ผู้อำนวยการศูนย์การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ศรย.) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรถยนต์หรูที่นำเข้ามิชอบจากต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ศรย.) กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ร่วมกับพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ณ ห้องประชุม กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

            

โดย ร้อยตำรวจเอก ชาญณรงค์ ทับสาร ได้ถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ต่อที่ประชุมโดยมุ่งเน้นการดำเนินคดีด้วยความละเอียดรอบครอบ และเร่งดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว การประชุมในครั้งนี้ได้มีการขอมติที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกรณี การนำเข้ารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐอิตาลี เป็นนิติบุคคลจำนวน 19 บริษัท และแนวทางการสอบสวนในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 29 คดี นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อเปิดคดีและพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนกรณี การนำเข้ารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากประเทศ ญี่ปุ่น พร้อมกับการกำหนดแนวทางการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอีกจำนวน 5 คดี ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีมติร่วมกัน และจะเร่งรัดดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต่อไป

            

อนึ่งในคดีรถยนต์หรูนำเข้ามิชอบจากต่างประเทศ ศาลได้มีคำพิพากษา ริบรถยนต์ของกลางไปแล้วจำนวน 11 คดี และอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นพนักงานอัยการ และการพิจารณาคดีของศาลอีกกว่าร้อยคดี 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages