“ศุภมาส” เดินหน้าใช้นวัตกรรมใหม่พลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิม จับมือ Exim bank สนับสนุนเงินทุนพร้อมเชื่อมเครือข่ายต่อยอดธุรกิจ ขณะเดียวกันเตรียมจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจสีเขียวและ BCG ยกระดับศักยภาพการแข่งขันไทยในเวทีการค้าโลก - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 15 January 2024

“ศุภมาส” เดินหน้าใช้นวัตกรรมใหม่พลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิม จับมือ Exim bank สนับสนุนเงินทุนพร้อมเชื่อมเครือข่ายต่อยอดธุรกิจ ขณะเดียวกันเตรียมจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจสีเขียวและ BCG ยกระดับศักยภาพการแข่งขันไทยในเวทีการค้าโลก

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาธร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ Exim bank พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิมให้เติบโตด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถตั้งบริษัทและเติบโตได้ โดยจากการหารือพบว่า Exim Bank มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินมาก แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ซึ่งในส่วนนี้กระทรวง อว. ที่มีบุคลากร นักวิจัย นักนวัตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เป็นจำนวนมากน่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนได้ เพราะหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จะสามารถช่วยต่อยอดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประเทศได้อีกมหาศาล 

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้นกระทรวง อว. กับ Exim Bank จะมีการดำเนินการร่วมกันในหลายมิติ อาทิ การสนับสนุนการเงินและบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการเชื่อมเครือข่ายต่อยอดธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในทางเทคนิค นวัตกรรม และวิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริการ ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนสร้างแรงจูงใจผ่านเครื่องมือทางการเงินและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) แก่ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 ตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้น (Nationally Determined Contributions: NDC) 

“นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการร่วมกันเพิ่มติมอีก เช่น การจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนมาใช้โซล่าร์เซลล์ โดยให้สามารถกู้เงินกับทาง Exim Bank ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบ่มเพาะและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาธุรกิจด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก” น.ส.ศุภมาส กล่าว 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages