📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ โดยคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. (ศูนย์การเมือง สังคม และอาณาบริเวณศึกษา)📣 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 15 January 2024

📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ โดยคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. (ศูนย์การเมือง สังคม และอาณาบริเวณศึกษา)📣


📌โครงการฝึกอบรม📌


🇹🇭🇨🇳การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ไทย-จีน สำหรับนักบริหารภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1🇹🇭🇨🇳


😊สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567😊


📌อบรมระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2567


(เฉพาะวันเสาร์) เวลา 09.00 - 18.00 น


📌ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 24,000 บาท😊 (ข้าราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมฯ)


งบประมาณรวมค่าศึกษาดูงานในประเทศ  ค่าอาหารงานเลี้ยง(โต๊ะจีน) อาหารกลางวัน อาหารว่าง 

ค่าเอกสาร เสื้อ กระเป๋า ฯลฯ


❤️สอบถามรายละเอียดได้ที่

080-0609843 คุณวราลี แสงนาค


📌ลิ้งค์รายละเอียดโครงการ⬇️

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1PwVaO-Jvm6Iky2TWX5_m5auyEOYYh9UJ


📌ลิ้งค์สมัครเข้าอบรม⬇️

https://docs.google.com/forms/d/1tIx1B4dmeetsnBHpB9pNIGzmZnkbCmVIboU9EoqxSHw/viewform?edit_requested=true 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages