จ.ราชบุรี/ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ จากชุดการแสดง ร้อง เล่น เต้น โชว์ "ชุดเด็กดอยใจดี"จากปลัดกระมหาดไทย ในการประชุมฯพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 22 January 2024

จ.ราชบุรี/ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ จากชุดการแสดง ร้อง เล่น เต้น โชว์ "ชุดเด็กดอยใจดี"จากปลัดกระมหาดไทย ในการประชุมฯพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 17.45 น. ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ทอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นำชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี จัดชุดการแสดง ร้อง เล่น เต้น โชว์กิจกรรมสัมพันธ์ ภายใต้รูปแบบ Team Work ร่วมงานประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจังหวัดราชบุรี เลือกใช้เพลง “เด็กดอยใจดี” และการแต่งกายชุดชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดราชบุรี 

การแสดงครั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลเงินสดจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีอีกด้วย ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด นายอำเภอ 10 อำเภอ คู่สมรสจ่าจังหวัดราชบุรี คู่สมรสนายอำเภอบ้านโป่ง คู่สมรสอำเภอโพธาราม คู่สมรสอำเภอปากท่อ คู่สมรสอำเภอสวนผึ้ง คู่สมรสอำเภอบ้านคา ปลัดอาวุโสอำเภอจอมบึงปลัดอำเภอเมืองฯ  ปลัดอำเภอดำเนินสะดวก ปลัดอำเภอบางแพ เสมียนตราอำเภอวัดเพลง ร่วมการแสดงดังกล่าว


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงานNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages