กรมชลฯ ปันน้ำใจให้น้อง มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์กีฬา - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 11 January 2024

กรมชลฯ ปันน้ำใจให้น้อง มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์กีฬา

กรมชลประทาน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “กรมชลประทานห่วงใย ปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และพัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน มีทักษะทั้งด้านการศึกษา สังคม สุขภาพ และการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง กรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ตลอดจนทาสีพื้นลานเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning (BBL) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังได้ร่วมกับทางคุณครูและผู้ปกครองนักเรียนจัดทำอาหารกลางวันให้น้อง ๆในโรงเรียนได้รับประทานอาหารและร่วมแจกของรางวัลต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ให้กับน้อง ๆ อีกด้วยNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages