"กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ฝ่ายปกครองอ.บ้านลาด และ อบต.ถ้ำรงค์ ร่วมกับหลายภาคส่วนเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพกลุ่มเปราะบางพื้นที่ ต.ถ้ำรงค์ !! - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 25 January 2024

"กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ฝ่ายปกครองอ.บ้านลาด และ อบต.ถ้ำรงค์ ร่วมกับหลายภาคส่วนเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพกลุ่มเปราะบางพื้นที่ ต.ถ้ำรงค์ !!

เมื่อวันที่ 25  มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการ ของ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผวจ.เพชรบุรี/ผอ.รมน.จ เพชรบุรี โดย พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรีนายวรรณวุฒิ แตงอวบ กรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1พ.อ.วินัย เฟื่องฟู  หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จ.ส.อ.อัฐชรัตน์ มณีน้อย เจ้าหน้าที่ ปฎิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี ส.อ.วิทิต ขวัญใจ เจ้าหน้าที่ ชรต.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี 

พร้อมด้วย นายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอบ้านลาด/เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี นายกิตติพงศ์ วงค์สวัสดิ์ ปลัดอำเภอ นายประยงค์ สะลิชะ กำนันตำบลถ้ำรงค์ นายชัยชาญ วาสนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1นายกฤษณะ เข็มกลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นายบรรยง เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นางสาวสำรวย ดอกรัก รอง นายก อบต.ถ้ำรงค์ นายประพฤทธิ์ โพธิ์เผือก รองนายก อบต.ถ้ำรงค์ นายวีรชาติ ชำนาญ เลขานายก อบต.ถ้ำรงค์ นางเอื้อจิต ภู่เงิน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ถ้ำรงค์ นางสาววาสนา ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการและสังคม นางสาววรรณา ทั่งทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และ นางธรณี รอดภัย เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำรงค์ 

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 6 รายและร่วมกันมอบถุงยังชีพจาก มูลนิธิพระราหู เป็นสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ น้ำดื่ม เพื่อมาเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages