“ศุภมาส” เปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์ 2567” ครั้งที่ 49 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 27 January 2024

“ศุภมาส” เปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์ 2567” ครั้งที่ 49

 “ศุภมาส” เปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์ 2567” ครั้งที่ 49 ชูนโยบาย “สุขภาพ มิตรภาพ และความเป็นเลิศ” มุ่งหวังสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนในหมู่เยาวชน

27 ม.ค. 67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด “นนทรีเกมส์ 2567” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา จากทั่วประเทศ ให้การต้อนรับ

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากการสร้าง “สุขภาพ มิตรภาพ และความเป็นเลิศ” ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูประเทศในหลากหลายมิติ การจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งมีความพร้อมทั้งแหล่งวัฒนธรรม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก และด้วยประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติในหลากหลายรายการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกับการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคน สถานที่ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร นิสิต/นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดิฉันมั่นใจว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ตามความคาดหวังของสถาบันเจ้าภาพภายใต้คำขวัญที่ว่า “หลากหลายสู่สรรสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน” 

“การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ มิได้มุ่งหวังแต่เพียงความเป็นเลิศในเชิงกีฬาเท่านั้น แต่ยังต้องมุ่งหวังการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนในหมู่เยาวชน ตลอดจนการสร้างสัมพันธไมตรีในหมู่นิสิตนักศึกษาในประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” รมว.อว.กล่าว


ดร.จงรัก กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม “นนทรีเกมส์ 2567” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นนับเป็นวาระสำคัญที่ประชาคม ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตจะได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักกีฬา ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ จากทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในกลุ่มเยาวชน ระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนานิสิตและบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติอีกทางหนึ่ง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อ 1) เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) เพื่อเป็นการพัฒนานิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 3) ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาให้พัฒนายิ่งขึ้น 4) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม และ 5) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา


การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า "นนทรีเกมส์ 2567" โดยมีแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) Green คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม 2) Clean คือ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา 3) Healthy คือ การมีสุขภาพกายใจที่ดี 4) Wellness คือ ความเป็นอยู่ที่ดี จะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน ภายใต้คำขวัญการจัดการแข่งขันที่ว่า “หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังได้นำ “ไก่” มาเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์นำโชคและให้ชื่อว่า “พี่แสน และ น้องแพง” ซึ่งสื่อถึงการพัฒนาการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เริ่มจากไก่เป็นชนิดแรก และการจัดแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามและมีความพร้อมในเรื่องสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages