อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ และในนามโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 29 November 2023

อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ และในนามโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ และในนามโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน


อัญเชิญองค์พระธาตุแช่แห้ง (จำลอง) และหนังสืออนุสรณ์โครงการฯ มอบให้  พลเอก ธนภัทร ณิยกูล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นพุทธานุสติ และเนื่องในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมพลังบุญในโครงการฯ ถวายเป็นพุทธบูชา ขอให้ผลบุญแห่งการร่วมพลังบุญของทุกภาคส่วน จงสำเร็จแด่ กัลยาณมิตร ทุกท่าน เทอญ... 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages