มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมพลังบุญ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 28 November 2023

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมพลังบุญ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม.

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม, อาจารย์ฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์ กรรมการมูลนิธิฯ, นายสุนทร ฉายโอภาส ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะทำงาน


เข้าร่วมประชุมหารือ กับนางอภิญญา ชมพูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมผู้บริหารกรมฯ เพื่อสานต่อ งานบุญมอบทุนการศึกษา ผ่านโครงการ Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคมประจำปี 2567 และหารือแนวทางร่วมพลังบุญในมิติอื่นๆร่วมกัน เพื่อช่วยเด็กและเยาวชน อนาคตของชาติ ณ ห้องรวงข้าวนวคุณ ชั้น 11 โซน B กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


มูลนิธิฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นสื่อกลางให้กัลยาณมิตรสร้างบุญกุศล นำพาเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ได้มีความห่วงใยและเล็งเห็นความสำคัญต่ออนาคตของชาติที่ฝากไว้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตในอนาคต จึงได้มีแนวทางร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. รวมถึง ภาคีเครือข่ายอื่นๆ สรรค์สร้างโครงการเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการเผยแผ่คุณความดี จากแนวคิดลงสู่การปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง


จึงขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านร่วม อนุโมทนาบุญ รับผลานิสงส์ และร่วมพลังบุญในอนาคต สืบไป... 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages