จ.ราชบุรี/องคมนตรี เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 17 November 2023

จ.ราชบุรี/องคมนตรี เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชิญไปทอดถวาย ณ วัดอมรินทราราม อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  

เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดอมรินทราราม อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัด โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในการนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ข้าราชการ ประชาชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินได้ 1,232,745 บาท ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุงศาสนสถาน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลหลักเมือง วัดอมรินทราราม ( วัดตาล ) ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สร้างมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่นอน ทราบจากผู้สูงอายุว่าวัดนี้ สร้างก่อนที่เมืองราชบุรีจะย้ายจากฝั่งวัดมหาธาตุวรวิหาร มาอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำแม่กลอง คือกรมการทหารช่างในปัจจุบัน แต่พอจะประมาณได้ว่า เริ่มสร้างวัดนี้ราวปีกุล พุทธศักราช 2534 ก่อนสร้างเมืองราชบุรีใหม่เล็กน้อย โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสงวงศาโรจน์) ต้นตระกูลวงศาโรจน์ สมุหพระกลาโหม ในสมัยนั้นเป็นผู้สร้าง โดยท่านเจ้าพระยาผู้นี้ เป็นผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี คนที่ 2 ยังมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยา อมรินทรฤาชัย ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 2 เมื่อสร้างแล้วคงให้ชื่อว่า วัดตาล เพราะที่วัดนี้เป็นที่ค้าขายน้ำตาล  ตามจดหมายเหตุของครูวินัยธรรม (อินท์) เขียนตามคำขอพระสมุทรมุนีว่า เดิมวัดนี้เป็นป่ารก ท่านจึงให้อุปัฏฐากแผ้วถางทำความสะอาด และเอาชื่อพระยาอมรินทรฤาชัย ต่อเป็นชื่อวัดว่า วัดตาลอมรินทร์ แต่ชาวบ้านยังคงเรียก วัดตาล ต่อมาคำว่า ตาล หายไป จึงใช้ชื่อว่า “วัดอมรินทราราม” ซึ่งเป็นวัดแรกของคณะธรรมยุต จังหวัดราชบุรี วัดอมรินทรารามได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2538 ปัจจุบันมีพระปิยทัสสี เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) 


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages