กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ Go Get Good เปิดตัว AR Book “น้ององุ่น” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 25 October 2023

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ Go Get Good เปิดตัว AR Book “น้ององุ่น”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ Go Get Good เปิดตัว AR Book “น้ององุ่น” สร้างสรรค์จินตนาการให้เยาวชนภายใต้คอนเซปท์  Read with imagine
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” สร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาในรูปแบบเดิมๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น พร้อมนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องการเพื่อการเล่าเรื่องที่รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ สร้างฐานความรู้ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท Go Get Good ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 เปิดตัว AR Book เปิดโลกสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเยาวชน ภายใต้คอนเซปท์ “Read With Imagine”
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดเผยว่า “เราทุกคน
เป็นผู้เปิดรับสื่อทั้งในเชิงบวกและลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารเชิงลบที่มักสร้างผลกระทบต่อผู้รับไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  ดังนั้นในฐานะผู้เปิดรับสื่อต้องวิเคราะห์และเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
งานชิ้นนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของกองทุนสื่อที่ต้องการสนับสนุนและพัฒนาสื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมกับบริษัท Go Get Good จำกัด เพื่อต้องการที่จะนำเสนอสื่อ
ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในเชิงสร้างสรรค์  การร่วมมือกันสร้างสรรค์ AR Book สำหรับเยาวชน ในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะมีการปรับให้สอคคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยี
เข้ามากระตุ้นสร้างความน่าสนใจให้กับเยาวชน ในการที่จะเปิดรับสื่อใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ทางด้านคุณทัศนัย ขุนพิลึกผู้บริหาร บริษัท Go Get Good จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับครั้งนี้
ถือเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัท ได้มีการร่วมมือกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะเราได้เล็งเห็นว่าปัจจุบัน เยาวชนมีการเปิดรับสื่อกันอย่างอิสระเสรี ไม่ได้มีการกลั่นกรองทางความคิด ทำให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดของเยาวชนได้ สื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันถือเป็นยุคของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทางบริษัทจึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้เยาวชน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถต่อยอดความรู้ต่อไปได้ในอนาคต  สำหรับคอนเซปท์ AR Book ที่เราได้ดำเนินการผลิตขึ้นมานั้น นำเสนอเป็นรูปแบบนิทานภายใต้ชื่อ “องุ่นจิ๋วจอมแจ๋ว” นำเสนอผ่านตัวละคร น้ององุ่นปลูกฝังให้เด็กได้มีการซึมซับสิ่งรอบตัวสิ่งดีๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งในวัยเด็กมักแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเปิดเผย หากเราสอนเรื่องการแบ่งปันโดยมุ่งเน้นไปที่การสอนผ่าน
การใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบ เด็กจะค่อยๆซึมซับการแบ่งปันการมีน้ำใจให้กับเพื่อนๆโดยไม่หวังผลตอบแทน 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีอีกด้วย โดยมีเนื้อหาประมาณ 30 หน้า ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากและ ไม่น้อยจนเกินไปสำหรับการนำเสนอ โดยเหมาะกับเยาวชนอายุตั้งแต่ 3-6 ปี
นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงเยาวชนผู้พิการทางสายตา โดยตัว AR Book เล่มนี้ ผู้พิการทางสายตา
สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้จากทางการได้ยิน โดยทางโครงการมีแนวคิดเพื่อสนับสนุนสื่อสำหรับผู้พิการและ
เป็นสื่อการเรียนรู้แก่ผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้เราจะมีการมอบ AR Book มอบให้กับโรงเรียน
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน ในระดับประถมศึกษาหรืออนุบาล เป็นจำนวนอีก 500 เล่ม สำหรับโครงการนี้ 
เราคาดหวังว่าจะได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ให้กับเยาวชนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เกิดการสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องต่อไป นอกจากนี้รายได้จากการจำหน่ายหนังสือจะนำไปต่อยอดให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถขอรับหนังสือได้ที่ Line official : @gogetgood 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages