ศาลปกครองพิษณุโลก เพิกถอนมติสภาฯ ม.นเรศวร แต่งตั้งอธิการบดี “ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 1 October 2023

ศาลปกครองพิษณุโลก เพิกถอนมติสภาฯ ม.นเรศวร แต่งตั้งอธิการบดี “ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี”


ศาลปกครองพิษณุโลก เพิกถอนมติสภาฯ ม.นเรศวร แต่งตั้งอธิการบดี “ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ศาลปกครองพิษณุโลก ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มติให้ รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

ต่อมาศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ที่ 1 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 2 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ที่ 3 ขอให้ศาลเพิกถอนมติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มติของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีมติให้ รศ.ดร.ศรินนทร์ทิพย์ฯ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ด้วยเหตุ มีผลประโยชน์ส่วนตัวขัดกับผลประโยชน์ของ มหาวิทยาลัย

ศาลปกครองพิษณุโลก วินิจฉัยว่ารศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ฯ เป็นภรรยาของนายบุญทรง แทนธานี กรรมการบริษัท เกียรติธานี คอนสตรัคชั่น (1990) จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าว เคยประมูลรับเหมางานของมหาวิทยาลัย ต่อมา บริษัทดังกล่าว ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการนับระยะเวลา การคิดค่าปรับ กรณีส่งงานล่าช้า ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

ศาลปกครองเห็นว่า รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ฯ มีคุณลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย อันอาจจะขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงมีคำพิพากษาเพิกถอนมติดังกล่าว


ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องทั้ง 3 อาจใช้สิทธิ์ อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ภายใน 1 เดือน

  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages