ทฤษ ดี 3 ป. จากโรงเรียนทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช คว้ารางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 3 October 2023

ทฤษ ดี 3 ป. จากโรงเรียนทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช คว้ารางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์”

ทฤษ ดี 3 ป. จากโรงเรียนทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช คว้ารางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์”
บทพิสูจน์ “พลังเด็ก” สู่ “พลังงานสะอาด”  ถ่ายทอดแนวคิด “การเปลี่ยน” เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 
“ใครไม่ Change Climate Change”
เดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย กับการประกาศรางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์  ใครไม่ Change Climate Change” ที่ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  จัดขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจขยายฐานความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องพลังงานที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน (Energy Transition) โดยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตอนต้น ทั่วประเทศ  ส่งผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน 
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิริโรตม์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวถึงการประกาศรางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์” ว่า  “กว่า 4 เดือนที่เราเดินทางมา จนถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในกิจกรรม  “กบจูเนียร์”  ภายใต้โครงการ “คนบันดาลไฟ :  ใครไม่ Change Climate Change”  ถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน  พลังคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ  ส่งผลงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงานเข้ามา   
จากการเปิดอบรมให้ความรู้ทั้งด้านพลังงานสะอาดและด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์   จนได้ 178 ผลงาน  จาก 121 สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนต้นทั่วประเทศทุกภูมิภาคที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด   ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ   คัดเลือกจนได้ 20 ผลงานสุดท้าย  ต้องบอกว่าทั้ง 20 ผลงานถือเป็นงานคุณภาพ  และความภูมิใจของเรา นอกจากรางวัลในวันนี้  สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เด็กและเยาวชนจะได้รับ  ก็คือประสบการณ์  การทำงานเป็นทีม มิตรภาพ  กระบวนการคิด  ความรู้จากการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงานสะอาดจากการเข้าร่วมอบรบกับทีมงานมืออาชีพ  ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ  การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน   ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกรวน  โลกร้อน  ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นโลกเดือด  ที่พวกเราจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการถ่ายทอดให้ความรู้และเผยแพร่ให้ทุกคนหันมาตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และตื่นตัวในสังคมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ทั้ง 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ทีมที่ชนะเป็นเจ้าของรางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์” คือทีมที่ถ่ายทอดคำว่า change ผ่านการนำเสนอผลงานที่ทำให้คนดูรู้สึกว่า เราจำเป็นจะต้อง “เปลี่ยน” เพื่อ “โลก” และชีวิตที่ดีกว่าเดิม ผ่านความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาด อันนี้แหละคือหัวใจสำคัญของกิจกรรมกบจูเนียร์ : ใครไม่ Change Climate Change” ในครั้งนี้
ซึ่งจากการดูผลงานของทั้ง 20 ทีม เราเห็นถึงความสามารถที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ  จึงได้มีรางวัลให้กับทุกทีมโดยแบ่งรางวัลเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 

1.รางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ และ Best Creative 
- รางวัลชนะเลิศ ซูเปอร์กบจูเนียร์ (ชนะเลิศ)   ได้แก่ ทฤษ ดี 3 ป. จากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- รางวัล Best Creative (รองชนะเลิศ) ได้แก่ 0.3 Stories จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

2.รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา 
- รางวัล Innovative & Technology   ได้แก่ EFFECT E เก่า-เปลี่ยน-โลก จากโรงเรียนอิสลามสันติชน กทม.
- รางวัล Clean Energy For Climate Change   ได้แก่ โซล่าปั๊มสุดยอดพลังงานเพื่อชุมชน                          
  จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จ.ราชบุรี

3.รางวัลยอดเยี่ยมด้านการผลิต  
- รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม ได้แก่ ใครฆ่ามัน จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
- รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ WAKE จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
- รางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม ได้แก่ มูลฝอย JOURNEY จากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กทม.
- รางวัลบทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทฤษ ดี 3 ป. จากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม  ได้แก่ ทฤษ ดี 3 ป. จากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

4.รางวัลขวัญใจกรรมการ   
-  CLIMATE LOVE สภาวะรักรวน จากโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จ.นราธิวาส

5. รางวัล Popular Vote
- Clean Energy ชี้ทางรวย โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกรางวัลในกิจกรรมกบจูเนียร์  "ใครไม่ Change Climate Change"  เด็กๆ ทุกคนเก่งมาก  ถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่พร้อมขยายความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน ที่ทางกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะบ่มเพาะและสานต่อพันธกิจขยายฐานความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องพลังงานที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน (Energy Transition) ต่อไป 

ด้านน้องๆ จากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซูเปอร์กบจูเนียร์จากผลงาน “ทฤษ ดี 3 ป.” และอีก 2 รางวัล (รางวัลบทยอดเยี่ยม/ รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม) แห่งความภาคภูมิใจได้กล่าวว่า  “ทีมได้ตั้งปณิธานว่าจะกลับมายังเวทีนี้อีก ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาร่วมกิจกรรมกับกบจูเนียร์  เคยส่งผลงานเข้าประกวดทางด้านภาพยนต์หลายที่   แต่ไม่เคยได้รางวัล  จนกระทั่งได้มาเจอกับกิจกรรมกบจูเนียร์  ได้ความรู้และประสบการณ์จากพี่ๆ ทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และเก็บสั่งสมประสบการณ์  เรียกได้ว่าเป็นเวทีเปลี่ยนชีวิต ซึ่งในปีที่แล้ว รุ่นพี่ของพวกเราเคยส่งผลงานเข้าประกวดและได้รางวัล  จึงนำเงินรางวัลที่ได้ในปีที่แล้วมาต่อยอด  ซื้ออุปกรณ์ในการทำงานเพื่อให้รุ่นน้องอย่างพวกเราได้ใช้งานและพัฒนาต่อยอดงานให้ดีขึ้น  จนมาปีนี้โรงเรียนทุ่งสง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ มาครอง และอยากให้ทุกคนที่มีฝันอย่ายอมแพ้ หากวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ ให้เอาความรู้และประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวและสั่งสมมาพัฒนางานของเราให้ดีขึ้น”

ส่วนน้องๆ จากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา จ.กรุงเทพฯ   ทีมที่ได้รับรางวัลด้านการผลิตเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง “มูลฝอย JOURNEY”  กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  จาก 178 ผลงาน 121 สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก และได้ตีโจทย์ในการผลิตงานในครั้งนี้ อยากได้ความแตกต่างและการนำเสนอในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เลยเลือกที่จะนำเสนอผลงานในรูปแบบของ ตัวการ์ตูนกราฟฟิกทั้งเรื่อง ซึ่งในเนื้อเรื่องจะใช้ตัวการ์ตูน น้องขยะมูลฝอย เป็นตัวเดินเรื่อง  แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ขยะมูลฝอยแต่ก็อยากเป็นขยะที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นพลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล  ซึ่งจากโจทย์ที่ได้รับ  การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย  ซึ่งจากการที่ได้เห็นผลงานของแต่ละทีมและได้รับฟัง Comment คำแนะนำจากพี่ๆ คณะกรรมการในส่วนต่างๆที่เข้มข้นและเจาะลึกลงไป  จึงเห็นว่ายังมีหลายจุดที่ต้องปรับ  ถึงแม้ว่าในรอบแก้ไขจะมีเวลาจำกัด  และต้องปรับใหม่เกือบทั้งเรื่อง  ต้องกินนอนที่โรงเรียน  แต่ก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆ อาจารย์ที่ปรึกษาและทางโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมอย่างเต็มที่ จนได้รับรางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมในครั้งนี้ 

และน้องๆ จากโรงเรียนอิสลามสันติชน  จ.กรุงเทพฯ   ทีมที่ได้รางวัลด้านเนื้อหา INNOVATIVE & TECHNOLOGY กับผลงานเรื่อง “EFFECT E เก่า-เปลี่ยน-โลก” ซึ่งเนื้อหาจะสื่อถึง EV Conversion เปลี่ยนรถน้ำมันเป็นรถ EV การใช้รถยนต์ของคนในปัจจุบันที่ปล่อยมลพิษออกมา  เป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิด PM 2.5 ฝนกรด และสภาวะเรือนกระจก ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือ Climate Change โดยนำเสนอวิธีการปรับเปลี่ยน สถานที่ของการให้บริการและข้อดีของการหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า (รถ EV)   ที่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโลก  จากผลงานผ่านเข้ารอบ  ทีมยังเห็นจุดบกพร่องและยังต้องนำกลับไปพัฒนาอีกหลายจุด  อุปสรรคหนึ่งของการทำงานคือกำลังคนและเวลา ซึ่งหลังจากเร่งพัฒนาแก้ไขจนเสร็จก็ได้รับคำชื่นชม   รู้สึกเป็นเกียรติมาก  และดีใจที่ได้รับรางวัลนี้

มาร่วมกัน เปลี่ยน” เพื่อชีวิตที่ดีกว่า  “ใครไม่ Change Climate Change”   และสามารถติดตามผลงานของน้องๆ  กบจูเนียร์ ทั้ง 20 ทีมได้ที่  https://www.facebook.com/khonbandarnfai


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages