จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2566 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 13 October 2023

จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2566

วันที่ 13 ต.ค. 2566 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ 

ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ภายในพิธีมีพระพรหมมงคลวัชราจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นพระสงฆ์รับบิณฑบาตร ซึ่งมีส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามคณะข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา เพื่อก่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชดำเนินไป ยังท้องถิ่นทุรกันดารในภูมิภาคต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ณ โรงพยาบาลเมานต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตต์ สหรัฐอเมริกาเสด็จขึ้นครอง สิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ทรงดำรงสิริราชสมบัติ 70 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 สิริพระชนมายุ 88 พรรษา 10 เดือน 8 วัน

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages