พม. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จย่า" เชิญชมนิทรรศการ “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” วันนี้ - 27 ต.ค. 66 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 18 October 2023

พม. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จย่า" เชิญชมนิทรรศการ “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” วันนี้ - 27 ต.ค. 66

วันนี้ (18 ต.ค. 66) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม.  เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ 

นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” เป็นการเทิดทูนและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและเวลาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ถือเป็นแบบอย่างที่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปควรยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อสังคมส่วนรวม 

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้จัดนิทรรศการ “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” เพื่อถ่ายทอดพระราชประวัติและเล่าเรื่องราวของสมเด็จย่า ภายใต้ 4 แนวคิด ประกอบด้วย 1) สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงปวงสยามพระทัยงามห่วงใยราษฎรบนพื้นที่สูง 2) พระเมตตามากล้นมิลืมเลือนเสด็จเยือนชาวนิคมให้ร่มเย็น 3) ธ เสด็จค้ำจุนศาสนาทรงรักษาอุปถัมภ์พระธรรมจาริก และ 4) พระปรีชาสามารถมากล้นทั่วโลกล้วนแซ่ซ้องสรรเสริญ นอกจากนี้ ยังมี Hightlight สำคัญ คือ การนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์มาจัดแสดงให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมนิทรรศการภาพเมื่อครั้งสมเด็จย่าเสด็จเยือนหน่วยงานของกระทรวง พม.

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ “123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ 

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริง 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages