พพ. ชูความสำเร็จขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โชว์ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์คว้าThailand Energy Awards 2023 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 23 September 2023

พพ. ชูความสำเร็จขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โชว์ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์คว้าThailand Energy Awards 2023

พพ. นำทีมผู้บริหาร สื่อมวลชน เยี่ยมชมความสำเร็จ ทีมเวิร์คโตโยต้า คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2023 ประเภททีมงานด้านพลังงานโรงงานควบคุม ชูการนำแนวคิดกลไกลทางธรรมชาติ Karakuri มาสร้างประโยชน์ในขบวนการผลิตที่ไม่ต้องใช้พลังงานสิ้นเปลือง สู่การยกระดับเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกองค์กร เข้าใจง่ายในเทคนิคการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยพลังของคนในองค์กร สู่เป้าหมายการลดคาร์บอน “Toyota Environmental Challenge 2050”
วันนี้ (19 ก.ย.66) นายชำนาญ กายประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยม บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ เป็นโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่ 3 ของบริษัท โตโยต้าในไทย ภายใต้โครงการ IMV (Innovative international Multi -purpose Vehicles) เพื่อผลิตและส่งออกรถกระบะขนาด 1 ตัน และรถยนต์เอนกประสงค์ ไปยังหลายประเทศทั่วโลก โดยโรงงานถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Sustainable Plant ผ่านการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generator) โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ภายในสถานที่ทำงาน โดยโรงงานบ้านโพธิ์ ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการลดพลังงาน   ทั้งจากกิจกรรมในอดีต จากความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายจนสามารถพัฒนาเป็นคู่มือ เพื่อถ่ายทอดไปสู่ภายในและภายนอกองค์กร ผ่านกิจกรรม ‘Zero CO2 Viewpoint’ โดยเฉพาะการใช้กลไกและ แรงจากธรรมชาติมาช่วยลดพลังงาน (Energy-less by Karakuri) ซึ่งออกแบบโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง แรงสปริง และแรงตามธรรมชาติ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคนิคที่นำมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง 
นายสมคิด ประดิษฐกำจรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โตโยต้า ได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของบริษัท ที่จะเป็น “ผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม” โดยมีพันธกิจ ที่จะเสริมสร้างความสมดุล ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการดำเนินงานทุกกระบวนการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตาม นายอากิโอะ โตโยดะ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอรเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ณ ขณะนั้น ย้ำว่า การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน จะเป็นหนทางทำให้มนุษย์ สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข ภายใต้เจตนารมย์ “Toyota Environmental Challenge 2050”
โรงงานบ้านโพธิ์ จึงได้กำหนดแผน และปฏิบัติการให้สอดรับกับเจตนารมย์ ของบริษัทแม่ในญี่ปุ่น ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงงานให้มีการอนุรักษ์พลังงานที่ถือเป็นภารกิจสำคัญ ผ่านการขับเคลื่อนโดยทีมงานด้านพลังงานซึ่งร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละหน่วยงาน นำประสบการณ์ที่ผ่านมารวบรวมเป็น เทคนิคด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Zero CO2 Viewpoint ซึ่งมี 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ลดการใช้พลังงาน (Minimize Energy Usage) อาทิ การหยุดใช้พลังงานในเวลาที่ไม่จำเป็น เน้นใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง การใช้พลังงานที่สูญเสีย Loss น้อยที่สุด (Use Low – Loss Energy) เน้นการใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานที่มี Loss ต่ำ ใช้กลไกและแรงจากธรรมชาติมาช่วยลดพลังงาน (Energy - less by Karakuri ) ซึ่งออกแบบโดยอาศัย แรงโน้มถ่วง ลดการใช้ไฟฟ้า เอาพลังงานที่สูญเปล่ากลับมาใช้ใหม่ (Recovery energy) เช่นการติดตั้งระบบ Regenerative Lifter เพื่อนำพลังงานที่เหลือจากการลดความเร็ว มาผลิตเป็นไฟฟ้า  เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยเน้นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จนเป็นที่มาของความสำเร็จในการได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2023 ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีมด้านพลังงาน สามารถทำกิจกรรมเพื่อลดพลังงานได้ถึง 203 เรื่อง ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 20,542 ตัน หรือคิดเป็นค่าพลังงาน 166 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากพนักงานทุกคนได้ร่วมปฏิบัติการ รายงานผล ติดตาม ประจำวัน ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวัดผลและควบคุมไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถจัดการความผิดปกติของพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการให้ความรู้กับพนักงานในองค์กร รวมถึงการถ่ายทอดแนวทางของโตโยต้าสู่องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages