บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 11 September 2023

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากสาธารณชนและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เราจะขับเคลื่อนองค์กรและสังคมไทย ให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน 


• รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2565

• รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีความยั่งยืน ในการดําเนินธุรกิจประกันภัย ประจําปี 2564

• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2563 

• รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2562

• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2560

• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559 

• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2557

• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 

• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2553


#เมืองไทยประกันภัย 

#เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา

#เชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages