"ซีพี ออลล์" มอบรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 เชิดชูและเป็นกำลังใจให้นักเขียนไทย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 14 September 2023

"ซีพี ออลล์" มอบรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 เชิดชูและเป็นกำลังใจให้นักเขียนไทย

 
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสำนักเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีเสมอของหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ตอนที่ 20 256 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.เกษม วัฒนชัย กิตติมศักดิ์โครงการหนังสือดีรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอวอเรดเป็นมอบรางวัลและแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่ออ่านรีวิวนักเขียนเขียนการ์ตูนและสำนักพิมพ์ปรับปรุงต่างๆมากมายงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้นหมายเหตุแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรมรองในบริษัท ซีพีออล จำกัด (มหาชน) “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” อีกครั้งโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาวิจัยของเยาวชน” ของซีพีออลล์ที่ติดตามผลมามากกว่า 20 ปี ตามปณิธานตลอดกาลคือ “การวิจารณ์รายงาน” โดยคัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคมวิจารณ์กวีนิพนธ์การ์ตูนการ์ตูนรวมเรื่องสั้นสำหรับเยาวชนและสารคดี (ทั่วไป) โดยวิจารณ์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพและสนับสนุนผลงานที่มี เนื้อหาจรรโลงสังคมเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองด้านเนื้อหา เนื้อหา


“โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดเป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นเวทีซึ่งเชิดชูให้นักเขียนไทยได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานของกระทงสู่ก้าวก้าวปีที่ 20 โครงการและต่อต่อเนื่องไป สู่ความเป็นรมณ์ที่จะมีความสำคัญอีกครั้งในเนื้อหาและการเรียนรู้เป็นของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคนการพัฒนาประเทศซึ่งจะเป็นการควบคุมของซีพีออลล์รวมถึงการศึกษาการ... การพัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องธรรมและยังคงส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้สังคมไทยสนับสนุนและร่วมสร้างวัฒนธรรมเนื้อหาให้เติบโตเพราะต่อไปองค์ความรู้สมุนไพรผู้บริหารจัดการมากเขียนและผลงานเขียนเรื่องราวที่ สู่สังคมจะมีความสำคัญต่อคนและพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน”


ในนี้มีผลงานประเภทต่างๆมากมายมากมายส่งเข้าประกวดรวมผลงาน 216 ผลงานโดยผลการวิจัยหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566


ประเภทกวีนิพนธ์อย่างเป็นทางการ “เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม” ของ “นิตามาสิริ” รองอันดับ 1 “บันไดงู” ของ “วิสุทธิ์ขาวในเวลา” รองลงมาอันดับ 2 “มิเนียมเป็นวัตถุดิบ” ของ “ก วิสตา ม่วงงาม” และรางวัลมากมายสืบสานต่อสานศิลป์ “การเวกครวญ” ของ “พันดาธรรมดา” และหนังสือแนะนำ “ซ้อนซับกับโลกทึมเศร้า” ของ “ไม่ว่านอ่อนดี”

ประเภทการ์ตูนตามปกติ “ระบบควบคุมหลงและปกติขาว” ของ “มนัสวีโรจนพรรณ” รองลงมาอันดับ 1 “10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่มีอะไร” ของ “พลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด” และรองอย่าง พบกับอันดับ 2 “อีกครั้งของฉัน KANIS x Whal&Dolph” ของ “KANIS”

ประเภทนวนิยายตามปกติ “หมาป่ากลางๆ” ของ “ประชาคมลุนาชัย” รองลงมาอันดับ 1 “หนึ่งนับวันนิรันดร” ของ “กิตติศักดิ์รักษาคา” และรองอย่างเป็นทางการอันดับ 2 “Z Diary” ของ “พัณณิดา ภูมิธิดา”


ประเภทรวมเรื่องสั้นอย่างเป็นทางการ “สู่อนาคตกาล” ของ “อุเทนพรมแดง” รองอันดับ 1 “เรายังยิ้มได้สมุนไพรยังแยมบาน” ของ “อุเทนพรมแดง” และรองลำดับอันดับ 2 “อย่างต่อ ดำเนินการตรวจสอบที่แห้งแล้ง” ของ “นรเศรษฐ์ทับทิมทอง”


ระเภทสำหรับความเยาว์วัยที่ปกติตามปกติ “เหมือนจะเชื่อ” ของ “สองขา” รองลงมาอันดับ 1 “เจ้าปลาสายรุ้ง” ของ “วรรณมันตา” รองลงมาอีกครั้งอันดับ 2 “โคโค่ กับนกอีกครั้งที่หายไป” ของ “วงเวลา” และหนังสือแนะนำจำนวน 3 ผลงานรวมถึง “คลองที่แสงดาวเต็มฝั่ง” ของ “ภาณุมาศ ภูมิภาวร”, “ญิฮาดไฮไลท์อิสลาม” ของ “สามารถทอง เฝือ” และ “มหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วัง) สระปทุม 3)” ของ “สุมาลี”

ประเภทสารคดีตามปกติ “กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม” ของ “กุสุมารักษมณี” รองลงมาอันดับ 1 “อุลตร้าแมนผู้ชัยไร้เหตุผล” ของ “นิ้วกลม” รองตามลำดับอันดับ 2 “แม่นากอุทยาน สมบูรณ์ : MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM” ของ “เอนก นาวิกมูล” และหนังสือแนะนำจำนวน 5 ผลงานรวมถึง “ควอนตัมจากแมวพิศวง… สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์” ของ “คริสตัล ธนบุญสมบัติ”, “ประวัติศาสตร์แมว : A HISTORY OF CATS” ของ “ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล”, “แม่ฉันและอัลไซเมอร์” ของ “ชลจจันทรนาวี”, “ราษฎรฟื้นคืนชีพ : ชีวิตและความฝันของคนรุ่น อีกครั้งในสมัยคณะราษฎร” ของ “ณัฐพล ใจจริง” และ “เล่นแร่แปลภาพประวัติศาสตร์สยามจากพื้นหลังภาพถ่าย” ของ “นักรบมูมานัส”

และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์อย่างเป็นทางการ “ฤดูฝูงผึ้งป่าอยาก” ของ “ณรงค์ชัยแสงอัคคี” และรองอย่างเป็นทางการอันดับ 1 “คำ | แซน | ภาพ” ของ “วรพจน์สมบัติ” นักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน หมวดนิยายขนาดสั้นและหมวดรวมเรื่องสั้นไม่มีผลงานใดในเส้นผม


รางวัลสำหรับตามปกติ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”ทั้ง 6 ประเภทจะได้แก่เงินสด 100,000 บาท รางวัลเกียรติยศทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรองอย่างเป็นทางการอันดับ 1 ได้ รับเงินรางวัล 50,000 บาทชื่อเสียงชื่อเสียงบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) รองอย่างเป็นทางการอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทชื่อเสียงชื่อเสียงบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นผู้เยาว์ อย่างเป็นทางการจะรองรับเงินสด 20,000 บาท เกียรติบัตรและอันดับรองอย่างเป็นทางการ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมบัตรเกียรติ


ซีพีออลล์ได้เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดในครั้งที่ 21 7 ประเภทรวมถึงประเภทกวีนิพนธ์การ์ตูนรวมเรื่องสั้นสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ (4 หมวดคือคือนักสำรวจ เขียนการ์ตูนการ์ตูนขนาดสั้นและรวมเรื่องสั้น ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาพยนตร์) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลตามปกติยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.csrcpall.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages