ทิพยประกันภัย จับมือ ยามาฮ่า ยกระดับการพัฒนาศักยภาพทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล TIP Smart Assist - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 25 August 2023

ทิพยประกันภัย จับมือ ยามาฮ่า ยกระดับการพัฒนาศักยภาพทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล TIP Smart Assist

นายโกสนธ์ พิศภา   ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ นายจารุวัฒน์  มาลาพงษ์  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเช่าซื้อและขายโครงการ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  ยกระดับพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ TIP Smart Assist ทีมสำรวจภัย (Surveyor) ยุคดิจิทัลที่เป็นมากกว่าพนักงานสำรวจภัย ภายใต้คอนเซปต์ "มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง"  และการเปลี่ยนรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานให้ทีมสำรวจภัยทุกคนทั่วประเทศ  


โดยการร่วมมือระหว่างทิพยประกันภัย กับ ยามาฮ่า เป็นการยกระดับการให้บริการด้วยการอบรมทีม TIP Smart Assist เช่น ด้านเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุเบื้องต้นได้ทันทีอย่างถูกต้อง ถูกวิธี  และการเปลี่ยนรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่มีสมรรถนะเอื้อต่อการปฏิบัติงานพร้อมจัดฝึกอบรมการใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จากผู้ฝึกสอนที่ได้รับการอบรมจากประเทศญี่ปุ่น ให้สามารถใช้ยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages