สจล.จัดงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2023 ปลดล็อค...เปิดโลกวิศวกรรมเพื่อเยาวชนไทย ได้ลงมือทำกว่า 50 เวิร์กชอปและแสดงนวัตกรรมสุดล้ำ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 20 August 2023

สจล.จัดงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2023 ปลดล็อค...เปิดโลกวิศวกรรมเพื่อเยาวชนไทย ได้ลงมือทำกว่า 50 เวิร์กชอปและแสดงนวัตกรรมสุดล้ำ

หนึ่งในงานที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างรอคอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานยิ่งใหญ่ K-Engineering World Tour and Workshop 2023 ปลดล็อค...เปิดโลกวิศวกรรม สำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ วันที่ 17 -19 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ สจล. และ 13 ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมี ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดดเด่นด้วยกว่า 50 เวิร์กชอป จาก 30 หลักสูตร ให้เยาวชนไทยได้สนุกกับการลงมือปฏิบัติร่วมกับภาคเอกชน-อุตสาหกรรมมากที่สุดเป็นแห่งแรกของไทย พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกว่า 10,000 คน เป็นพลังสร้างอนาคตไทย

ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศและบริบทโลก มุ่งเน้นบทบาทอุดมศึกษาเป็นฐานการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้แบบก้าวกระโดดและยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นับเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยที่ขับเคลื่อนองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต สร้างสรรค์นวัตกรรมไปต่อยอดสร้างประโยชน์ได้จริงต่อสังคมและเศรษฐกิจ  สำหรับงานแสดงผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเวิร์กชอป สจล. K-Engineering World Tour and Workshop 2023 ในครั้งนี้ เป็นการผนึกความร่วมมือที่น่าชื่นชมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศในทุกด้าน ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักร ระบบดิจิทัล หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และดีพเทค ได้รับการพัฒนานำมาใช้ในวิถีชีวิต การผลิต และหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นคนจำเก่ง ท่องเก่ง เรียนเก่ง จึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรอีกแล้ว แต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมทักษะใหม่ๆแก่ตนเองนั้นเป็นที่ต้องการ ทั้งมีความพร้อมที่จะก้าวเป็นวิศวกร นวัตกร นักเทคโนโลยี หรือผู้ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. มีนโยบายการศึกษาเรียนรู้แบบมุ่งผลลัพธ์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ แกร่งทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาตามแนวทาง Global Learning และ Global Citizen ที่ให้ทุกคณะและวิทยาลัยใน สจล. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ตรงความต้องการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และก้าวสู่การเป็น ‘ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก’ (The World Master of Innovation) การจัดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 จัดเป็นปีที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้เข้าชมงานซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจที่จะศีกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสานฝัน ออกแบบอนาคต และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อที่ สจล. นอกจากนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ รวมถึงศักยภาพของนักวิจัย สจล. ในการคิดค้นนวัตกรรมระดับประเทศและระดับโลก

ในงานนี้ สจล.โชว์นวัตกรรมเด่นของวิศวลาดกระบัง ใน 3 คลัสเตอร์ 

1.นวัตกรรมขนส่ง-ระบบราง ได้แก่ รถไฟไทยทำ นวัตกรรมตู้โดยสารรถไฟหรูที่สุดในอาเซียน ขนาด 25 ที่นั่ง ใช้โมเดลบริการในเครื่องบินด้วยความหรูหรา 2 ระดับคือ Super Luxury Class และ Luxury Class โดยใช้วัสดุในประเทศกว่า 76% (กรณีไม่รวมแคร่รถไฟ) ภายในรถมีระบบฟอกอากาศ และระบบ 5G Smart Infotainment สจล.เตรียมทดสอบและส่งมอบแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในเร็วๆนี้, Cold Chain การจัดการระบบโซ่ความเย็นและการกระจายอุณหภูมิในระบบโลจิสติกส์ เพื่อสร้างมาตรฐานรับรองการขนส่งผลิตผลการเกษตรที่เน่าเสียง่ายให้มีคุณภาพและความสดยาวนาน, ระบบการเรียนรู้การเดินรถไฟ การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการเวลาการเดินรถไฟ โปรแกรมสามารถจัดตารางการเดินรถไฟได้อย่างปลอดภัย ภายใต้ข้อกำหนดความปลอดภัยในการเดินรถ, หุ่นยนต์บริการบนรถไฟ นวัตกรรมเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เช่น ต้อนรับ เสิร์ฟอาหาร


2. นวัตกรรมเฮลท์แคร์ ได้แก่ KMITL Highflow นวัตกรรมเครื่องจ่ายออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูง พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้มีภาวะปอดอักเสบหรือปัญหาการหายใจบกพร่อง ถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า, ตู้จำหน่ายยาอัจฉริยะ (Drug Dispensing Machine) นวัตกรรมลดความแออัดในรพ.และการรอคิว เมื่อผู้ใช้ได้รับ QR Code จากแพทย์หรือโรงพยาบาล สามารถนำไปสแกนที่หน้าตู้ และทำตามขั้นตอนต่างๆ เช่น จ่ายเงิน สแกนจ่ายเงิน และกดยืนยัน จากนั้น ตู้จำหน่ายยาจะติดต่อระบบแม่ข่ายเพื่อตรวจสอบยาที่สั่งจ่ายตามใบสั่งยานั้น และนำจ่ายยาให้ โดยบนซองยาจะมี QR Code ให้เราสแกนเพื่อดูวิธีใช้ยาได้ทุกเมื่อ, K Doctor แอปพลิเคชั่นระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ โรคด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบจัดการสุขภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย โดยสร้างช่องทางสำหรับคนไข้วินิจฉัยอาการของตนเอง ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการแพทย์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น


3. นวัตกรรม ไอโอที ได้แก่ Smart Police : SOS กล้องวงจรปิด ระบบติดตามตรวจจับการหลบหนีของคนร้ายด้วย AI จากระบบกล้องตรวจจับทะเบียนรถ, เสาไฟเอ.ไอ.อัจฉริยะ นวัตกรรมตรวจเช็คและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของคนในพื้นที่ ตรวจจับความหนาแน่นและแยกประเภทยานพาหนะบนท้องถนนได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล (Big Data) นำไปใช้เป็นแนวทางการบริหารพื้นที่ทางกายภาพและสมาร์ท ซิตี้, เครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Egg AI) ก่อนเข้ากระบวนการฟักและหลังเข้าระบบฟัก ลดความเสียหาย เพิ่มคุณภาพและผลกำไรแก่ผู้ประกอบการ, Smart Police SOS ระบบตำรวจอัจฉริยะ ระบบกล้องตรวจจับอาวุธ/บุคคลต้องสงสัยเเละระบบกล้องตรวจจับทะเบียนที่พัฒนาเพื่อตรวจจับบุคคลที่พกอาวุธ เเละบุคคลต้องสงสัย เเจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Line Application หากมีการหลบหนี ระบบจะเชื่อมโยงกับระบบกล้องตรวจจับทะเบียนรถเพื่อติดตามผู้ร้าย เเละดักจับได้ทันเวลา

รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวว่า โลกเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง หลักสูตรการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม ตลอดจนพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจที่รุดหน้าแบบก้าวกระโดด ทางคณะจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้านความรู้วิชาการและทักษะในวิชาชีพ เราส่งเสริม Multi-skills ทั้ง Hard skills และ Soft skills แก่ผู้เรียน ตามโครงการ K-Engineering WiL (Work-integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง ทำให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกทักษะปฏิบัติที่เหมาะสม ในด้านผลงานนวัตกรรมทางวิศวกรรม เกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือของทีมคณาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษา ที่สามารถนำไปใช้สนองความต้องการและแก้ปัญหาได้จริง โดยเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เยาวชนและผู้มางานนอกจากได้ชมผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่มาจัดแสดงในงานแล้ว ยังได้สัมผัสประสบการณ์เข้าชมห้องปฏิบัติการทันสมัยของ 13 ภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รวมถึงการได้ร่วมสนุกกับการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงกับกิจกรรมเวิร์กชอปของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 50 เวิร์กชอปอีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages