เปิดงาน Econ-Commu 2023 : The Innovation fun(d)day - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 13 August 2023

เปิดงาน Econ-Commu 2023 : The Innovation fun(d)day

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) และ ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเปิดงาน Econ-Commu 2023 : The Innovation fun(d)day และได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนานิสิตจากการให้นิสิตได้ทำงานจริง ๆ กับมืออาชีพ การเชื่อมต่อองค์ความรู้จาก 2 ศาสตร์ คือ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อสร้างบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมี ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา (ที่ 4 จากซ้าย) (ศิษย์เก่าปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ และปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาโทที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) นักแสดงและประธานกรรมการบริหารสังกัด IDOL idol Factory ร่วมพูดในช่วง Fun(d) Talk ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์กับการจัดการความบันเทิงเพื่อคนรุ่นใหม่" โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ ให้คนรุ่นใหม่ คนทั่วไป ที่ติดตามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจสมัยใหม่ ได้เข้าถึงสารที่ง่ายขึ้นด้วยศาสตร์แห่งการสื่อสารและนวัตกรรม จัดขึ้นภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยนิสิตวิชาเอก  การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี  1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม: ศาตราจารย์  ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages