“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงินสนับสนุน กรมกิจการสตรีฯ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อเนื่อง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 11 August 2023

“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงินสนับสนุน กรมกิจการสตรีฯ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อเนื่อง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท โดย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ , ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ร่วมด้วย เพื่อต่อยอดด้านการสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว เปิดศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ สำหรับทดลองงานเป็นช่องทางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ “Super Mom” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 14 อาคารเมืองไทยภัทร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 กรุงเทพฯ


บุคคลในภาพนับเรียงจากซ้ายไปขวา

1. ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ

2. นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ

3. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง

4.นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

5.นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผอ.กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

6.นางอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ ผอ.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร

7.นางสมพิศ ศรีคำแหง ผอ.ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

8.นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์ เลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages