“สกสว.” จับมือ “องค์กรวิทย์โลก” ปั้นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อาเซียน ส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) เชื่อมโยงนักนโยบาย-วิจัย พัฒนาชาติ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 28 July 2023

“สกสว.” จับมือ “องค์กรวิทย์โลก” ปั้นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อาเซียน ส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) เชื่อมโยงนักนโยบาย-วิจัย พัฒนาชาติ

สกสว. ร่วมอบรม “AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy ครั้งที่ 10” ณ ประเทศอิตาลี ยกระดับนักวิทยาศาสตร์ไทยสู่นักการทูตวิทย์ หวังเชื่อมโยงนักนโยบายและนักวิจัยเป็นหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับวิทยาศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจับมือ “AAAS-TWAS” องค์กรวิทยาศาสตร์ระดับโลกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) พัฒนาชาติ ในปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะเข้าร่วมอบรม “AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy ครั้งที่ 10”ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 ณ เมือง ตรีเยสเต ประเทศอิตาลี จัดโดย สมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อเมริกัน (The American Association for the Advancement of Science : AAAS) วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในประเทศกำลังพัฒนา (The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries : TWAS) ตรีเยสเต ประเทศอิตาลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบาย นักการทูต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้ทราบถึงแนวคิดของการทูตวิทยาศาสตร์ และสามารถนำประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ มาสร้างชุดทักษะและประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิงนโยบายได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนักนโยบายและนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ไทย อาร์เจนตินา บังกลาเทศ บราซิล กัมพูชา เอสโตเนีย เอธิโอเปีย มอลโดวา ปานามา เซอร์เบีย แทนซาเนีย และยูเครน

การอบรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายด้าน ววน. ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการทูตวิทยาศาสตร์ และการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางการทูต เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างนักนโยบายและนักวิจัย ซึ่งจะทำให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกัน และนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดแม่นยำ นอกจากนี้ สกสว. ยังได้ร่วมกับ AAAS และTWAS ที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนในปี 2567 ด้วย 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages