ม.มหิดลเปิด'เรียนรู้พื้นฐานวิทย์กีฬา' ให้เข้าใจง่ายและถูกต้องผ่าน MUx - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 10 July 2023

ม.มหิดลเปิด'เรียนรู้พื้นฐานวิทย์กีฬา' ให้เข้าใจง่ายและถูกต้องผ่าน MUx

 

หลักสูตรเปิดใหม่ "พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา" ที่พร้อมให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทาง MUx - Mahidol University Extension ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตรีราช อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้ทำให้ "พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา" เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแม้จะทำให้การออกกำลังกายและเล่นกีฬาสามารถทำได้ที่ทุกที่ทุกเวลาผ่านสื่อออนไลน์ แต่ในโลกจริง การออกกำลังกายและเล่นกีฬาโดยขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บ


ในรายวิชาออนไลน์ "พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา" ได้ออกแบบให้ผู้เรียนเข้าถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ตลอดจนสามารถเลือกออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์กีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง ด้วยหลัก "FITT" เพื่อให้ได้ "Frequency" หรือจำนวนครั้ง ที่ไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง "Intensity" หรือ "ความหนัก-เบา" ที่ดูจากอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายให้ได้ร้อยละ 50 - 70 "Time" ไม่ต่ำกว่า 30 นาที และต้องเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องด้วย และ "Type" ซึ่งเป็นการเลือกชนิดการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองที่สะดวกและง่าย เช่น เดินเร็ว และวิ่งจ๊อกกิ้ง เป็นต้น 


ในรายที่มีน้ำหนักตัวมาก ควรเลือกเล่นกีฬาที่เสี่ยงน้อยต่อการกระแทก อาทิ ว่ายน้ำ หรือปั่นจักรยาน นอกจากนี้ควรเลือกชุดกีฬาที่สวมใส่สบายและระบายเหงื่อ และหลังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือนควรเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ เพื่อดูความก้าวหน้าและพัฒนาการของร่างกาย


โดยผู้สอนกล่าวทิ้งท้ายว่า หากทุกคนเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ต่างๆ ของวิทยาศาสตร์กีฬา เชื่อมั่นว่าจะทำให้การออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นเรื่องง่ายและสนุก และเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ ในรายวิชาออนไลน์ "พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา" ยังได้แนะนำการใช้เทคโนโลยีทางการกีฬา เช่น แอปพลิเคชันที่สามารถวัดการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Monitor) และควบคุมความหนักเบาในการออกกำลังกาย ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อการเข้าถึงบทเรียน "พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา" ตักศิลาออนไลน์แห่งการเล่นกีฬาและออกกำลังกายที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages