น่าน ชูกิจกรรม คุณช่วย “ปั่น” เราช่วย “ปลูก” ส่งเสริมการปั่นจักรยาน ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเมืองน่านแบบคาร์บอนต่ำ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 2 July 2023

น่าน ชูกิจกรรม คุณช่วย “ปั่น” เราช่วย “ปลูก” ส่งเสริมการปั่นจักรยาน ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเมืองน่านแบบคาร์บอนต่ำ

 

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2566) รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตชาวน่าน สร้างแรงบันดาลใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม คุณช่วย “ปั่น” เราช่วย “ปลูก” ภายใต้แคมเปญรักษ์โลกสุดกรีน “NAN’s Goal Low Carbon” ต่อยอดความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำของเมืองน่านในอนาคต 

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “NAN’s Goal Low Carbon” คุณช่วย “ปั่น” เราช่วย “ปลูก” กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคุณช่วยปั่น เราช่วยปลูก เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน โดยจังหวัดน่านเล็งเห็นถึงโอกาสจากความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย ตลอดจนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสถาปัตยกรรม รวมถึงเอกลักษณ์ในการดำเนินวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คน จึงเกิดแนวความคิดในการนำเอาจุดแข็งของจังหวัดน่านมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ นำสู่การสร้างสรรค์กิจกรรม “NAN’s Goal Low Carbon คุณช่วย “ปั่น” เราช่วย “ปลูก”ขึ้น โดยมุ่งหวังให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตอบโจทย์การท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบคาร์บอนต่ำ และสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปั่นจักรยานในจังหวัดน่านให้นักปั่นจักรยานท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้รู้จักมากขึ้น โดยในกิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมปั่นจักรยานและกิจกรรม CSR ปลูกป่า ที่เชื่อมต่อความร่วมมือกับชุมชนซึ่งนำเอาวิถีชีวิต อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรมมาผสมผสานเข้ากับการให้ความรู้ด้านการลดคาร์บอนในภาคปฏิบัติ กลายเป็นวิถีชีวิตที่ลดการปล่อยคาร์บอนสู่โลกอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้จะสามารถต่อยอดการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน และนำสู่การสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้านนางฤติมา กันใจมา นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวน่านตะวันออก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวตะวันออก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซีพีแรม ชมรมจักรยาน และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานได้สัมผัสเสน่ห์เมืองน่าน ได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย อาทิ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง สะพานแม่น้ำน่าน สวนสาธารณะศรีเมือง วัดช้างค้ำ วัดสวนตาล ระยะทางกว่า 55 กิโลเมตร พร้อมได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า 1,000 ต้น และมอบเงินสมทบโครงการอาหารกลางวันเพื่อผู้ป่วยติดเตียงของเทศบาลเมืองน่าน 

 


  


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages