BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Wednesday, 12 July 2023

BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน
ที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum 
เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ปี 2566 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ BCG Model: Bio-Circular-Green Economy โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ นำทรัพยากรชีวภาพที่มีในชุมชนร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด สร้างเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นฐานรากสำคัญของความมั่นคงของประเทศ BEDO ได้ยกระดับแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของไทย จัดทำฐานข้อมูล Thaibiodiversity.org เป็นศูนย์รวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานทั้งจากภาคการศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชน กว่า 400,000 ครั้งต่อปี หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพของชุมชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สอดรับกับการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” 
                                              นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวเสริมว่า “งานในครั้งนี้ นำเสนอผลการดำเนินงานเด่น ๆ ของ BEDO ต้นแบบ Best Practice ทั้งกิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในลักษณะของการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้มีค่า การดำเนินโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) การจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าและสินค้า GI นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” มาจัดแสดงให้กับหน่วยงานในเครือข่าย การทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ม.ราชภัฏ และ ม.ราชมงคล ทำงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลกับหน่วยงานภายใต้ ทส. นอกจากนี้ BEDO ยังได้ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ชุมชน เช่น การถ่ายทอดสดองค์ความรู้การผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน BSF, เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาระดับชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่าย BEDO ตามแนวคิด BCG การสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เช่น การทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดจากน้ำมะปี๊ด, การทำผลิตภัณฑ์สบู่จากตาลโตนด และการทำ Eco-Print”
นอกจากนี้ มีการจัดประชุมวิชาการ Biodiversity Bioeconomy ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ, ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว, ดร.อุษา กลิ่นหอม และเวทีเสวนาความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 
                                            ตลอดการจัดงาน 4 วัน มีวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของ BEDO กว่า 60 แห่งทั่วประเทศ นำผลิตภัณฑ์ชีวภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ น้ำผึ้งจากดอกลำไย จ.ลำพูน, ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่, ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม, ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น  
มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และสามารถติดตามชมผ่านในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจ Facebook : BEDO Thailand


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages