3 ประสาน “สคล-สสส-กรมพลศึกษา” เปิดหลักสูตรปั้น “โค้ชฟุตซอล” ถ่ายทอดเทคนิค กลยุทธ์สู้ศึกไม่มีกั๊ก มุ่ง มุ่งยกระดับกีฬา SDN FUTSAL NO-L CUP สานฝันเด็กไทยสู่นักกีฬาอาชีพคุณภาพ ปลอดเหล้า-บุหรี่ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 7 June 2023

3 ประสาน “สคล-สสส-กรมพลศึกษา” เปิดหลักสูตรปั้น “โค้ชฟุตซอล” ถ่ายทอดเทคนิค กลยุทธ์สู้ศึกไม่มีกั๊ก มุ่ง มุ่งยกระดับกีฬา SDN FUTSAL NO-L CUP สานฝันเด็กไทยสู่นักกีฬาอาชีพคุณภาพ ปลอดเหล้า-บุหรี่

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล (ระดับพื้นฐาน)  ภายใต้โครงการ “โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ปี3 โดยมีนายมานพ แย้มอุทัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เป็นประธานเกิดโครงการ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ฝึกสอน ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิค วิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ ให้เกิดแรงบันดาลใจ ก้าวไปสู่ฝัน ในการเป็นนักกีฬาระดับประเทศได้ในอนาคต 

นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า  ปัจจุบันปัญหาเหล้า บุหรี่ และอบายมุขต่างๆ แทรกซึมในทุกมิติของสังคม หากวงการกีฬาเข้าไปเกี่ยวอบายมุขเหล่านี้จะทำให้ร่างกายสูญเสียสมรรถภาพ ไม่สามารถต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอาชีพนั้นๆ ดังนั้น กรมพลศึกษาจึงร่วมกับ สคล.และ สสส. เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนขันพื้นฐาน (T- License) ผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภท มีชุดความรู้ นำประสบการณ์ไปต่อยอด ด้านกีฬา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับขั้นผูฝึกสอนสูงขึ้นเป็น C-license, B-license , A-License ซึ่งทางสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยจะ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและพัฒนาต่อยอดต่อไป

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน อาจทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงทั้งต่อสุขภาพ พัฒนาการ การก่อเหตุรุนแรง ตลอดจนอุบติเหตุทางถนน ในขณะที่การเล่นกีฬาจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก เยาวชน เสริมให้ร่างกายแข็งแรง ฝึกความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ซึ่งโค้ชถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อนักกีฬา เป็นการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และคอยให้คำแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งนี้มีตัวอย่างที่ประเทศไอซ์แลนด์ ได้ทำกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากอบายมุข ทำให้เด็กเยาวชนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลทั้งในระดับชาติ และระดับโลกได้ ดังนั้นโครงการที่เรากำลังร่วมมือกันทำนี้ก็เพื่อพยายามส่งเสริม สนับสนุนโค้ช ผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ SDN FUTSAL NO-L CUP เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนอีกด้วย 

ด้าน นายบุญเลิศ เจริญวงศ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกรมพละศึกษา กล่าวว่า  การอบรมครั้งนี้ ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเอาไว้แล้ว จึงออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เน้นให้โค้ชมีทักษะ มีความสามารถในการออกแบบวางแผนได้ วิเคราะห์เป็น โดยโค้ชแต่ละคนที่เข้ารับการอบรมสามารถจำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับกลับไปออกแบบวางแผนฝึกซ้อม วางกลยุทธ์ ได้ตามสไตล์ของตัวเอง รวมถึงการวางแผนแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละเกมได้ 


นายกิจฐิพงษ์  เกษมณี  ผู้เข้าอบรมโค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ  จากโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ตนเป็นผู้ฝึกสอนฟุตซอลสำหรับเด็กอายุ 10-15 ปี การเข้าอบรมครั้งนี้ มีประโยชน์มาก ตั้งใจสมัครมาเรียนรู้ ต้องการจะนำความรู้ที่ได้กลับไปสอนและปรับใช้กับนักกีฬาของโรงเรียน รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการเป็นนักกีฬา คือ เหล้า บุหรี่ อบายมุข กระท่อม กัญชา เป็นต้น เพื่อให้เกิดการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคตต่อไป


ขณะที่ นายรัชพล ภูมิแสนโคตร ประธานโค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ รุ่น 2023 จากโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีมากที่ได้รับโอกาสการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ เพราะส่วนตัวเป็นผู้ดูแลทีมฟุตซอลเยาวชน อีกทั้งในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ต้องปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่เพื่อไม่ให้นักกีฬาของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ จึงได้เน้นเรื่องการฝึกซ้อมกีฬามากขึ้น พบว่าเด็กแต่ละคนมีศักยภาพหลากหลาย แตกต่างกัน ในฐานะโค้ชจึงต้องหาชุดความรู้ไปช่วยเสริมทักษะให้แต่ละคนได้อย่างตรงจุดมากที่สุด ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้ด้านเทคนิค กลยุทธ์การวางแผนฝึกซ้อมให้กับทีม รู้สึกมีความมั่นใจ และพร้อมจะกลับไปฝึกซ้อม เตรียมทีมก่อนออกไปแข่งขันในช่วงเวลาโอกาสต่อไป


อนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอน หรือสนใจรายละเอียดความเคลื่อนไหวการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เพจเฟสบุ๊ค SDN Futsal No-LNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages