sacit เฟ้นหา 25 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย สืบสานภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ล้ำค่า ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

sacit เฟ้นหา 25 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย สืบสานภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ล้ำค่า ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เผยความสำเร็จในการเฟ้นหา  สุดยอดผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยทั่วประเทศ ยกย่องเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566 และสื่อสารไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ หวังให้ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างคงอยู่ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อให้เกิดการสืบสานและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า sacit ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษาคุณค่าภูมิปัญญา ทักษะฝีมือและองค์ความรู้เชิงช่างที่อยู่ในตัวบุคคล ที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติอันมีค่าที่สุด ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่า เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ สืบสาน รักษา และเกิดความภาคภูมิใจ ในขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผสมผสานด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ สู่ความร่วมสมัย อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ ซึ่ง sacit ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 14 ปี แล้ว ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบโดยนำนวัตกรรมผสานความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

ในปี 2566 นี้ sacit ได้ดำเนินการเฟ้นหาผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อนำมายกย่องเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการเฟ้นหา  ที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านการอนุรักษ์ สืบสาน , มิติด้านทักษะฝีมือ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น , มิติด้านการพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานเชิงร่วมสมัย และมิติด้านสังคม ในสาขางานศิลปหัตถกรรม 9 สาขา ได้แก่   

1. เครื่องไม้ 2. เครื่องจักสาน  3. เครื่องดิน  4. เครื่องทอ (เครื่องผ้า) 5. เครื่องรัก 6. เครื่องโลหะ 7. เครื่องหนัง 8. เครื่องกระดาษ 9. เครื่องหิน ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทย จนได้ครูศิลป์ของแผ่นดิน จำนวน 1 ราย ครูช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 14 ราย และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 25 ราย และเป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยที่หาดูยากในปัจจุบัน อาทิ เครื่องทอง เครื่องเงินยัดลาย , บุดุนโลหะ , ผ้าไหมลายโบราณ , งานประดับลายปิดทอง , แกะสลักหิน , งานเครื่องไม้ล้านนาและปราสาทนกหัสดีลิงค์ , ว่าวเบอร์อามัส , สลุงเงิน พานเงิน เป็นต้น

การคัดสรรในปีนี้ sacit ได้เปิดกว้างในเฟ้นหาและคัดสรรผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยโดยให้คำนึงถึงความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้องซัน หรือคุณไกรลาส สกุลดิษฐ์ กลุ่มเปราะบางหรือผู้มีความต้องการพิเศษ ที่มีความสามารถในด้านการสร้างสรรค์ผ้าทอมือด้วยกี่ 2 ตะกอ ที่มีสีสันสดใส สวยงาม ผสานกับความคิดสร้างสรรค์แปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น จนได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเป็นทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่สามารถใช้งานศิลปหัตถกรรมไทยพึ่งพาตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ ซึ่งทุกท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจะได้รับโอกาสการส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมที่จัดโดย sacit เช่น การเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ , การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในหรือต่างประเทศและการสร้างสรรค์หรือนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ต่อไป  

sacit ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมไปพบกับครูและชื่นชมงานศิลปหัตถกรรมไทยชั้นบรมครู ได้ที่งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ ฮอลล์ EH 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณ ฮอลล์ EH 100 ระหว่างเวลา 10.30 – 17.00 น. 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages