BKI มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จ.เชียงรายเเละเชียงใหม่ สนับสนุนภารกิจแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 9 May 2023

BKI มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จ.เชียงรายเเละเชียงใหม่ สนับสนุนภารกิจแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายจตุพล คำวงศ์ ผู้จัดการสาขาเชียงราย ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงราย โดยมีพันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และนางชญานิศ ยอดบุญลือ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566พร้อมกันนี้ นายจักรวาล สุธรรม ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566


จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ภาคเหนือ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพประกันภัยห่วงใยประชาชนในพื้นที่และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจแก้ปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ด้วยการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้ปฎิบัติงานอย่างราบรื่นและปลอดภัย



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages