สภา สังคมสงเคราะห์ จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 6 May 2023

สภา สังคมสงเคราะห์ จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  ตึกนวมหาราช  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

❇️ พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

❇️ การวางพานพุ่มดอกแก้วกัลยาถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

❇️ พิธีมอบทุนการศึกษาให้คนพิการ / บุตรคนพิการ จำนวน 100 ทุน 

❇️ ทุนประกอบอาชีพให้คนพิการ จำนวน 10 ทุน  

❇️ การจัดนิทรรศการ   การสาธิตการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา 

ทั้งนี้ จะมีการจัดโครงการฝึกอบรม “การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา” สำหรับคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2566 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages