“ผำ พืชเกษตรตัวใหม่ผ่านการวิจัยพร้อมแปรรูปสู่เชิงพาณิชย์ ” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 3 April 2023

“ผำ พืชเกษตรตัวใหม่ผ่านการวิจัยพร้อมแปรรูปสู่เชิงพาณิชย์ ”

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ดร.ปรียนุช พรหมภาสิต รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน “การยกระดับวัตถุดิบทางการเกษตร ให้มีคุณภาพสูงเพื่อแปรรูปเชิงพาณิชย์” โดยมีพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มยังสมาร์ท ฟาร์ม จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย บริษัท เดอะ พอสสิเบิ้ล จำกัด และบริษัท คิงส์ เฟาร์เทร่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปผำเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ดร.ปรียนุช พรหมภาสิต รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ. ดร. ภญ. รัตติรส คนการณ์ (ดร.ออย)ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ฯ มีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการวิจัยที่เก่งและได้รับรางวัลจากผลการวิจัยอยู่มากมาย
ดังนั้นในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ วิจัยคุณภาพของผำ ซึ่งเป็นพืชน้ำที่มีคุณค่าทางอาหารและมีโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ประกอบกับเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเหมาะกับธรรมชาติของประเทศไทย ดังนั้นในวันนี้มีหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง สถาบันการเงินคือ ธกส.ประกอบกับมีเอกชน ที่มีความพร้อมทางด้านการแปรรูป สู่เชิงธุรกิจ มาร่วมผลักดันผลการวิจัย ให้นำไปสู่การปฏิบัติในภาคการเกษตรผลิตและจำหน่ายได้จริง
โดยมีอาจารย์ทฤษฎี เพชรมะลิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงผำควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ดร.สุเนตร ม้าทอง ประธาน บริษัท เดอะพอส สิเบิ้ล จำกัด,นายวิศรุต ปัญญาประดิษฐ์โชค บริษัท คิงส์ เฟาร์เทร่น จำกัด พร้อมด้วยวิทยากรที่มีความชำนาญทางด้านการผลิตผำรวมถึงบริษัทผู้แปรรูปผำในเชิงพาณิชย์ได้ให้ความรู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดโดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมหลายหน่วยงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages