เออาร์ไอพี จับมือ ม.หอการค้าไทย จัดมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 16 March 2023

เออาร์ไอพี จับมือ ม.หอการค้าไทย จัดมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023”  เครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Resilience to Deglobalization” โดยมีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 19 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 7 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 12 รางวัล นับเป็นแบบอย่างของความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “ งานมอบรางวัลในวันนี้นับเป็นปีที่ 11 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Resilience to Deglobalization” ความยืดหยุ่นต่อการลดการพึ่งพาโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจจากในอดีต เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกฝั่งตะวันออก ที่ส่งผลต่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกฝั่งตะวันตก ทำให้ดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเป็นหนึ่งเดียวในยุคโลกาภิวัฒน์ สู่การลดการพึ่งพามหาอำนาจ โดยการพยายามพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพิ่มความยืดหยุ่นต่อการลดการพึ่งพาโลกาภิวัฒน์ เพื่อให้เศรษฐกิจของสังคมของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก็ส่งผลให้แต่ละองค์กรต้องพยายามปรับตัวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ดังนั้นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจึงต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์กว้างไกลและปรับเปลี่ยนวิธีทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไป เพื่อไปสู่สุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริงในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2023 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ตลอดปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากภาวะโลกร้อน ราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลายธุรกิจก็สามารถฝ่าฝันอุปสรรคมาได้ และสามารถยืดหยัดเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้”

สำหรับรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023”  ได้แก่

ประเภทอุตสาหกรรม 

1. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง   กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี 

3. อุตสาหกรรมประกันชีวิต   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

4. อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)     

5. อุตสาหกรรมพลังงาน   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

6. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

7. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)


ประเภทความเป็นเลิศ 

1. BEST CUSTOMER FOCUS AWARD  บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

2. BEST CUSTOMER EXPERIENCE AWARD บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

3. BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARD บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

4. CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

5. FAST GROWING COMPANY AWARD บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

6. MOST ADMIRED COMPANY AWARD  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

7. MOST POTENTIAL AWARD   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

8. MOST TRUSTED BRAND AWARD  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

9. OUTSTANDING AWARD   บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

10. RISING STAR AWARD    บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

11. SMART BUSINESS GROWTH AWARD  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

  ประเทศไทย

12. TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages