คปภ. พลิกประวัติศาสตร์การเรียนรู้ด้านการประกันภัยโฉมใหม่ผ่านการประกวดบอร์ดเกมภายใต้แนวคิด “ประกันภัยสุขภาพ” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 11 March 2023

คปภ. พลิกประวัติศาสตร์การเรียนรู้ด้านการประกันภัยโฉมใหม่ผ่านการประกวดบอร์ดเกมภายใต้แนวคิด “ประกันภัยสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานแถลงข่าว “การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยปีที่ 2” OIC BoardGame Innovation ภายใต้แนวคิด “การประกันภัยสุขภาพ : Health Insurance” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมี คุณพีรัช  ษรานุรักษ์ ผู้แทนจากสมาคมบอร์ดเกมแห่งประเทศไทย และคุณภัคพงศ์  ศรีเจริญ และคุณธนกฤต  สวนสัน ตัวแทนทีมผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยปีที่ 1 ร่วมพูดคุยเพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการประกันภัยสุขภาพกับรูปแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบบอร์ดเกม

เลขาธิการ คปภ. กล่าวถึงการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยปีที่ 2 ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ใช่การประกวดบอร์ดเกมที่มุ่งเน้นเพียงความสนุกสนาน หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ เท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาสื่อที่สอดรับกับรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อด้านการประกันภัยในรูปแบบใหม่ และเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการประกวดในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2  โดยครั้งแรก (ปี 2564) สำนักงาน คปภ. จัดการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย (OIC Board Game Innovation) ภายใต้ แนวคิด “ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย” (Insurance Literacy) ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และในส่วนของเกมส์ออนไลน์ ทางสำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand หรือ ศูนย์ CIT ก็ได้มีการจัดทำ Application Online Social Game “OIC Risk Protector” ขึ้นมาในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ด้านการประกันภัยสำหรับเยาวชน จึงกล่าวได้ว่า สำนักงาน คปภ. มีการดำเนินการที่ครอบคลุมทั้งเกมออนไลน์ และโลกของเกมออฟไลน์อย่างบอร์ดเกม

สำหรับการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยปีที่ 2 มีไฮไลต์อยู่ที่การนำ “ประกันภัยสุขภาพ : Health Insurance” มาตั้งเป็นโจทย์เพื่อออกแบบบอร์ดเกม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา รวมไปถึงประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ทำให้ประชาชนให้ความสนใจในการทำประกันภัยสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการประกันภัยสุขภาพมีอัตราการเติบโตมาโดยตลอด และคาดว่าการประกันภัยสุขภาพจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงในอนาคต ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงเห็นว่า หากพัฒนาบอร์ดเกมจากการตั้งโจทย์ประกันภัยสุขภาพจะช่วยเติมเต็มในการสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันภัยสุขภาพ ในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตต่อไป

อย่างไรก็ตาม การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยปีที่ 2 มีความพิเศษแตกต่างจากการประกวดฯ ในปีแรกอยู่ 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ 

ประเด็นแรก การประกวดครั้งนี้ไม่ใช่เพียงมุ่งหาผู้ชนะ แต่ต้องการที่จะเสริมสร้างทักษะและพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่สมัครเข้าร่วมประกวด โดยสำนักงาน คปภ. จะมีการจัดอบรม 1 วัน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยสุขภาพและบอร์ดเกม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวด และหลังจากนั้นในรอบ 20 ทีม และรอบชิงชนะเลิศ ก็จะมีการเติมความรู้อีกไม่น้อยกว่า 14 ครั้ง เรียกได้ว่าเป็นการประกวดบอร์ดเกมที่มีการเสริมทักษะความรู้มากที่สุดก็ว่าได้ 


ประเด็นที่ 2 ปีนี้ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบบอร์ดเกมให้สามารถดัดแปลงเผยแพร่ได้ 3 รูปแบบ คือ แบบกล่องสำเร็จ แบบออนไลน์ และแบบ Print and Play เพื่อเผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด


และประเด็นที่ 3 ปีนี้มีการแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมือใหม่ หรือรุ่น Rookie ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่มีประสบการณ์ แต่สนใจอยากเริ่มต้นเรียนรู้ ดังนั้นโจทย์ที่มอบให้ คือ การออกแบบบอร์ดเกมสำหรับใช้ในห้องเรียน ส่วนรุ่นผู้เชี่ยวชาญ หรือรุ่น Pro ที่มีประสบการณ์นั้นจะเป็นการเปิดกว้างให้แสดงฝีมือความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่

สำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับทั้งโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล โดยผู้ชนะเลิศในรุ่นผู้เชี่ยวชาญ หรือ รุ่น Pro ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร รางวัลชมเชยจำนวน 2 อันดับได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตร

ส่วนผู้ชนะเลิศ รุ่น Rookie หรือ รุ่นมือใหม่ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร รางวัลชมเชยจำนวน 2 อันดับ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือ Facebook สำนักงาน คปภ. www.facebook.com/PROIC 2012 และ facebook OIC Board Game Innovation : www.facebook.com/OIC.BoardGame ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 โดยจะประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 20 ทีม ในวันที่ 5 เมษายน 2566 และจะมีการคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม ซึ่งทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบจะเข้าร่วมกิจกรรม workshop online ด้านการออกแบบบอร์ดเกม จำนวน 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 8-24 เมษายน 2566 เพื่อพัฒนาผลงานต้นแบบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยและด้านการออกแบบบอร์ดเกมชั้นนำและวันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นการนำเสนอผลงาน ต่อมาในวันที่ 27 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อ 10 ทีม และทั้ง 10 ทีม จะมีการอมรมเติมความรู้และปรึกษา mentor จำนวน 8 ครั้ง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดส่งผลงาน prototype ที่เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ต่อจากนั้นจะเป็นการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศพร้อมประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 

“ผมขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ สมัครและส่งผลงานได้ทั้งในนามบุคคลหรือเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คนต่อผลงาน 1 ชิ้น ซึ่งปีนี้เปิดโอกาสให้ถึง 2 รุ่นด้วยกันคือรุ่นมือใหม่และรุ่นผู้เชี่ยวชาญ โดยนำเสนอแนวคิดการสื่อสารเนื้อหาด้านการประกันภัยสุขภาพ เป็นแกนหลักของเกม สอดแทรกด้วยความคิดการแก้ไขปัญหา และความสนุกสนาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ (วันที่ 9 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน 2566) โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 350,000 บาท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยครั้งนี้ นอกจากจะมีความสนุกสนานแล้ว เป้าหมายสำคัญคือการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของการประกันภัยแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการวางรากฐานการสร้าง “Insurance Literacy” ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/OIC.BoardGame หรือ 088-004-3507 หรือ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages