BKI อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 22 March 2023

BKI อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน นำพนักงานจิตอาสากว่า 30 คนของบริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ ในโครงการ BKI อาสาพัฒนาโรงเรียน โดยการทาสีสนามกีฬาและเครื่องเล่นเด็ก การวาดภาพระบายสีห้องประชุมของโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของที่จำเป็น เช่น เครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมตู้กดน้ำดื่ม โดยมีนางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 สำหรับโครงการ BKI อาสาพัฒนาโรงเรียน เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้มีสุขอนามัยที่ดี 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages