ทิพยประกันภัยฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ทิพยประกันภัยฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566

 

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM)  ณ ห้องประชุม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยจ่ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลครบถ้วนแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages