เชิญร่วมกิจกรรมงานวันโรคหายากประเทศไทย ปีที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 13 February 2023

เชิญร่วมกิจกรรมงานวันโรคหายากประเทศไทย ปีที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

กิจกรรมงานวันโรคหายากประเทศไทย ปีที่ 13 เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก กลุ่มผู้ป่วยโรคหายากต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญโรคหายาก ศูนย์โรคหายาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข และบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมี ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และคุณปรียา สิงห์นฤหล้า ประธานมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ประเทศไทย กล่าวนำเสนอการดำเนินงานและผลงานในปีที่ผ่านมาของมูลนิธิ และกล่าวถึงการเชิญชวนกลุ่มผู้ป่วยเข้าเป็นเครือข่ายของมูลนิธิ เพื่อร่วมกันผลักดันให้การดูแลผู้ป่วยโรคหายากให้ครอบคลุมมากขึ้น 

การจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยเครือข่ายของมูลนิธิ มีการเชิญกลุ่มผู้ป่วยโรคหายากต่าง ๆ ทั้งกลุ่มโรคที่เข้มแข็ง กลุ่มโรคที่เพิ่งจัดตั้ง และกลุ่มโรคที่ยังไม่ได้รวมตัวกัน เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่ม ผลงานที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ในแต่ละกลุ่มโรคได้มีโอกาสพูดคุยกันในกลุ่มกันเองด้วย 

ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การพูดคุยถึงนโยบายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายากของภาครัฐ ว่าในปัจจุบันยังมีปัญหา อุปสรรคใดบ้าง รวมทั้งแนะแนวทางในการเข้าถึงการรักษารวมถึงยากำพร้าต่างๆ 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages