มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดงานครบรอบ ๑๔ ปี ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ณ บริเวณลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 31 January 2023

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดงานครบรอบ ๑๔ ปี ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ณ บริเวณลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กล่าวถึง การจัดงานครบรอบ ๑๔ ปี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในครั้งนี้ ได้ดำเนิน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์งาน ประเพณี การท่องเที่ยวของไทย ทั้งยังสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม งานหัตถกรรม ผลผลิตทางการเกษตร จากทั่วทุกภูมิภาค ออกสู่สายตาสาธารณชน เป็นการกระจายสินค้าจากชุมชนต่างๆ  ให้ออกสู่ตลาดสินค้ามากยิ่งขึ้นและเป็นสื่อกลางการตลาดระหว่างผู้จำหน่าย และผู้ร่วมงานโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผู้จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภค นอกจากนี้ รายได้จากการจัดงาน จะนำมาสมทบกองทุน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์” ในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคกัน ของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น  ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่านด้วยความจริงใจ   

คุณจักริน บวรชัย ผู้อำนวยการ โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” เผยว่า ต้องขอขอบคุณ ท่าน ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ / รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / การรถไฟแห่งประเทศไทย / และบริษัท เจนก้องไกล จำกัด ที่ให้โอกาสทางคณะจัดงานดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้มีการประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง ซึ่งประชาชนจะพบการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย รวมทั้งกิจกรรมความสนุกหลากหลายรายการ สนุกสุดเพลินกับเครื่องเล่นสวนสนุกต่างประเทศ “สยามธารา” ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๒ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และยังเป็นการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ระหว่างผู้บริโภค กับผู้ค้า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย  

คุณสมชาย  วิกิจไพศาล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ  บริษัท เจนก้องไกล จำกัด เผยว่า บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ยินดีที่จะสนับสนุนในส่วนของสถานที่ ในการจัดงาน ตามโครงการ  “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ดังกล่าว ซึ่งส่วนของพื้นที่จัดงานจะอยู่ในส่วนของลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง อีกทั้งประชาชนผู้ที่จะเดินทางมาชมภายในงานเรามีพื้นที่จอดรถสำหรับบริการทุกท่านด้วย   

นาวาอากาศเอกปิยะพงษ์  ผิวอ่อน จิตอาสา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เผยว่า อยากขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมงาน โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” เพื่อสนับสนุนสินค้าไทยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และช่วยสนับสนุนโครงการ อื่นๆของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่  

 

ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช กล่าวปิดท้ายว่า ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นฐานเศรษฐกิจของชาติต่อไป โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เพจ Facebook มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๗๐๑๑๗-๘ หรือคุณจักริน บวรชัย เบอร์โทร. ๐๘ ๙๔๓๓ ๘๖๔๘ หรือผู้ที่สนใจเยี่ยมชม โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ได้ในระหว่างวันที่ ๑๒ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร     

 

 

 

 

 

  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages