ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมปฏิบัติการทบทวนการทำสำเนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 21 January 2023

ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมปฏิบัติการทบทวนการทำสำเนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

21 มกราคม 2566 ณ สโมสรตำรวจ ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดอบรมปฏิบัติการทบทวนการทำสำเนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562 ครั้งที่ 2 มี พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน พลตำรวจโทไตรรงค์  ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักกฎหมายและคดี , พันตำรวจโทปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , Profesor Dato' Gs. Ts. Dr

Mohd Ekhwan Toriman

Vice Chancellor

Universiti Kebangsasn Malaysia ,  ASSOCIATE PROFESSOR TS DR.

MOHD KHAIRUL

AMRI KAMARUDIN

Deputy Dean in Faculty of

Applied Social Sciences

Universiti Sultan Zainal Abidin

Terengganu Malaysia , 

นายเสมอ บุญญาวัลย์ ที่ปรึกษาชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ดร.สุนทรี ศรีสุวรรณ กรรมการชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ประเทศไทย , ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.วิฬารี สว่างพลกรัง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานานาชาติ เข้าร่วม

สำหรับการอบรมการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2" ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ วิภาวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใกล่เกลี่ยทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสำนวนทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริงและถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างยุติธรรมทางเลือกให้กับประชาชนอันจะก่อให้เกิดความสามัคคีต่อประเทศชาติและประชาชน

ภายในงานนอกจากมีการอมรมการไกล่เกลี่ย ยังมีการลงนามความร่วมมือการการไกล่เกลี่ยระหว่างชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซียและมหาวิทยาลัยสุลต่าน Zainal Abidin ตรังกานู มาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิค รูปแบบความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีทางแพ่งและทางอาญาซึ่งกันและกันของทางประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages