กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “พหุวัฒนไทย” สื่อคุณค่าของความหลากหลาย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 20 January 2023

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “พหุวัฒนไทย” สื่อคุณค่าของความหลากหลาย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “พหุวัฒนไทย” สื่อคุณค่าอันดีงามของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างมีความสุข หนึ่งในโครงการที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้คนในสังคมได้รับประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง 


โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านทาง “รายการสมุดโคจร” พร้อมให้รับชมแล้ววันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 14.50 – 15.20 น. และช่องทางออนไลน์ YouTube : Samudkojorn Official และ Facebook Fanpage : สมุดโคจร Samudkojorn


ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่า โครงการพหุวัฒนไทย เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคม ซึ่งนำเสนอเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGIC GRANT) ด้วยแนวคิด “มองให้เข้าใจ สัมผัสให้เข้าถึง ในคุณค่าของความหลากหลาย” ในรูปแบบสารคดี เชิงบันทึกประจำวัน (DIARY DOCUMENTARY) มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคมในประเทศไทย และสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามัคคี ท่ามกลางความหลากหลาย (Value of Diversity) และความแตกแต่งทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา วิถีชีวิต ความคิด และวิถีปฏิบัติของกลุ่มชนในสังคมนั้น ๆ อันเป็นที่มาของคำว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม” (Multicultural Society) จึงเกิดเป็นโครงการ “พหุวัฒนไทย” 

โดยเนื้อหาของโครงการได้หยิบยกเรื่องราวของความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ที่น่าสนใจมานำเสนอได้อย่างลงตัว เพื่อสื่อสารให้ผู้รับชมได้สัมผัสถึงคุณค่าอย่างลึกซึ้งของการอาศัยอยู่ร่วมกัน อีกทั้งสะท้อนแง่มุมของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศไทย ประเดิมตอนแรกด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมด้านศาสนา กับ “เสน่ห์ฮารูณ” ถ่ายทอดถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในชุมชนวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก 

ที่แม้ผู้คนจะนับถือต่างศาสนาทั้งคริสต์ อิสลาม และพุทธ และมีความแตกต่างทางกลุ่มชาติพันธุ์ก็ตาม สำหรับตอนที่ 2 นำเสนอ “พลังแห่งศรัทธา” เรื่องราวที่ร้อยเรียงความหลากหลายทางภาษา กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผสมผสานเรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงาม นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวในพื้นที่อื่น ๆ ที่น่าติดตามอีก อาทิ แซนโฎนตา ประเพณีไหว้ผีบรรพบุรุษ จังหวัดสุรินทร์

วัฒนธรรมอาหารเส้นเล่าเรื่อง จังหวัดเชียงใหม่ มาฆีตานิง พื้นที่สีชมพู พหุวัฒนธรรมด้านศาสนา และสามวัฒนธรรม ไทย จีน มลายู จังหวัดปัตตานี เป็นต้น 

ผู้ชมสามารถร่วมสัมผัสอรรถรสแห่งความหลากหลายของ “พหุวัฒนไทย” ย้อนหลังได้ทางรายการสมุดโคจร บนช่องทางออนไลน์ YouTube : Samudkojorn Official และ Facebook Fanpage : สมุดโคจร Samudkojorn หรือรับชมรายการสมุดโคจร ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 14.50 – 15.20 น.


 “เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย และความแตกต่างอย่างมีความสุขได้ หากเราเข้าใจในคุณค่าของความหลากหลายนั้น” ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวทิ้งท้าย

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages