แม็คโคร จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนการศึกษา พัฒนาหลักสูตร เรียนควบคู่ทำงาน ปั้นคนรุ่นใหม่สู่ภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีก - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แม็คโคร จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนการศึกษา พัฒนาหลักสูตร เรียนควบคู่ทำงาน ปั้นคนรุ่นใหม่สู่ภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) , นางสาวสุปรียา สีสุขดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและรักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ที่ 4 จากขวา) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร (ที่ 3 จากขวา)  และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรนวัตและการจัดการ (ที่ 2 จากขวา) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, หลักสูตรการจัดการธุรกิจภัตตาคาร และหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 200 ทุน 

โดยพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education หรือ การเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน และพร้อมทำงานได้ทันทีหลับจบการศึกษา สร้างโอกาสและส่งเสริมความมั่นคงด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและก้าวสู่การเป็นบุคลากรและนักจัดการที่มีคุณภาพในสายงานภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของประเทศไทย สู่การมีอาชีพที่มั่นคง ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages