กรมโรงงานฯ จับมือ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดงาน “THAI AMMONIA REFRIGERATION 2022” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 23 November 2022

กรมโรงงานฯ จับมือ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดงาน “THAI AMMONIA REFRIGERATION 2022”

ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ร่วมจัดงาน “THAI AMMONIA REFRIGERATION 2022” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ทั้งด้านความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก เสริมแกร่งด้วยกฎหมายและมาตรฐานการใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น 
นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีโรงงานที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นกว่า 3,000 โรงทั่วประเทศ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด โรงงานผลิตน้ำแข็งซอง โรงงานห้องเย็น และโรงงานแปรรูปอาหาร  ซึ่งจากการสอบสวนอุบัติเหตุการรั่วไหลของแอมโมเนียของโรงงานเหล่านี้ พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน และดูแลบำรุงรักษาระบบทำความเย็นอย่างถูกต้อง  กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม  จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดงาน “THAI AMMONIA REFRIGERATION 2022” เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่อุตสาหกรรมที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น 
โดยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดสัมมนาวิชาการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโรงงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  ให้เกิดความปลอดภัย  มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบ SMART REFRIGERATION เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดจากบริษัทชั้นนำในระบบทำความเย็น อาทิ การนำเทคโนโลยี Low Charge Ammonia (NH3/CO2) ที่ใช้แอมโมเนียเพียง 21 กิโลกรัม ระบบการติดตามและสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of Things : IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เทคโนโลยี Ammonia Heat Pump ซึ่งจะช่วยให้โรงงานใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 10% 
ภายในงานยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ อีกทั้งแนะนำมาตรฐาน มอก.3023-2563 ซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบกิจการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
“การดำเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อจากนี้ จะมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการโรงงานที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นให้เกิดการตื่นตัว รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับในการใช้งานและการดูแลรักษาระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย เพื่อทำให้อุบัติเหตุแอมโมเนียรั่วไหลเป็นศูนย์” นายจุลพงษ์ กล่าวปิดท้าย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages