“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ประกาศผลโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” (รอบชิงชนะเลิศ) ส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ประกาศผลโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” (รอบชิงชนะเลิศ) ส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

14 พฤศจิกายน 2565 : ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ให้แก่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประกวดละครเวที“ไฟฟ้าฟอร์เทล”(รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีแขกผู้มีเกียรติและ“เซ้นต์” ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ตัวแทนคนรุ่นใหม่  และศิษย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมงาน   โดยภายในมีการประกวดนิทานละครเวทีไฟฟ้าฟอร์เทลจากน้องๆทั้ง 20 ทีม ที่ได้ผ่านเข้ารอบจากทั้งหมด 77 ทีม ที่สมัครมาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ คุณธรณพงศ์  เล็กสกุลดิลก , ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา ,คุณสมยศ  พูลขวัญ , ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี, คุณศิรินุช เพ็ชรอุไร,คุณศรัทธา ศรัทธาทิพย์  และ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา อีกทั้งยังมีการแสดงละครเวทีไฟฟ้าฟอร์เทล จากทีม Magic mirror ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และจดจำ พร้อมปลูกฝัง Mindset และทัศนคติที่ดีต่อพลังงานสะอาด จนสามารถบอกเล่าเรื่องราวพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขยะ และชีวมวล ในรูปแบบนิทานละครเวที ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. คาดหวังให้โครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และซึมซับ Mindset และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยผ่านวิธีการเล่านิทานร่วมสมัย ในรูปแบบของละครเวที ผ่านสื่อ Online  และ  On Ground โดยเปิดโอกาสให้ เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์ผลงานนิทานเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะและพลังงานชีวมวล 

โดยชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษารวมมูลค่า 800,000 บาท ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม THE YOLO (Your Our Life Once) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมชุด Solar cell มูลค่า 500,000 บาท, 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Five Heroes โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รับทุนการศึกษา 50,000 บาท , 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Climate change โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนรับทุนการศึกษา 30,000 บาท ,

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ทีม Baady โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ ทีม ผู้พิทักษ์ โรงเรียนวัดรางบัว รับรางวัลละ 10,000 บาท ,
รางวัล Popular Vote ได้แก่ทีม Rajavinit Princess Energy โรงเรียนราชวินิตมัธยม รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  และรางวัลทีมนี้ไฟแรงเฟร่อ ได้แก่ทีม Five Heroes โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages