กองทุนประกับชีวิตร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และกองทุนประกันวินาศภัย จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กองทุนประกับชีวิตร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และกองทุนประกันวินาศภัย จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต

กองทุนประกันชีวิตบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และกองทุนประกันวินาศภัย ทำกิจกรรม CSR บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว โดยจุดประสงค์หลักของการทำกิจกรรม CSR ในครั้งนี้คือเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และดินถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบกับแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ปี 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบประกันชีวิต โครงการ/กิจกรรมหลักที่ 1.1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม CSR และจิตอาสา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages