ทีเอ็มบีธนชาต ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พักชำระค่างวด และขยายเวลาผ่อนชำระ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 18 October 2022

ทีเอ็มบีธนชาต ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พักชำระค่างวด และขยายเวลาผ่อนชำระ

ทีเอ็มบีธนชาต มีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมช่วยเหลือในยามลูกค้าประสบปัญหา เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดี มีสภาพคล่องแม้ในยามวิกฤต ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ครอบคลุมสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ และลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ โดยมาตรการประกอบด้วย 


สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย

•  สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์คำประกัน

•  ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 3 เดือน หรือ

•  ชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 3 เดือน หรือ

•  ชำระขั้นต่ำ 20% ของค่างวดผ่อน นาน 3 เดือน

•  บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด 

•  บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% พร้อมผ่อนชำระยอดค้างได้สูงสุด 84 เดือน

•  บัตรกดเงินสด (Flash Card) ลดดอกเบี้ยเหลือ 22% พร้อมผ่อนชำระยอดค้างได้สูงสุด 84 เดือนและสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ธนาคารมีมาตรการรองรับเพิ่มเติม คือ พักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน  


สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ 

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น มีแหล่งที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ประกอบการในพื้นที่ ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นเขตภัยพิบัติ เป็นต้น

•  สินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถแลกเงิน 

•  พักชำระค่างวดสูงสุด 2 เดือน (รวมงวดค้างชำระหากมี) หรือ

•  ลดค่างวด หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือมาตรการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

•  กรณีลูกค้าค้างชำระต้องไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้องโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ


•  สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (สินเชื่อเล่มแลกเงิน) 

•  พักชำระค่างวดสูงสุด 2 เดือน

•  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 70% ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

•  กรณีลูกค้าค้างชำระต้องไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้องโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ


ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการรับความช่วยเหลือ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ทางเว็บไซต์  https://www.ttbbank.com/th/tang-luk ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 โดยเงื่อนไขและการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ 

มาตรการช่วยเหลือครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าบริหารการเงินพิเศษ เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อได้ โดยมีการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยพิบัติโดยตรง หรือทางอ้อม เช่น มีคู่ค้าหรือลูกค้าที่ประสบภัย

•  สินเชื่อระยะยาว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายชำระเงินต้น จ่ายเพียงดอกเบี้ยปกติ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

•  สินเชื่อระยะสั้น ขยายระยะเวลาชำระเงิน หรือต่ออายุสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน


ลูกค้าธุรกิจของ ทีทีบี สามารถขอร่วมมาตรการ ได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร เพื่อขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2566  


ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่เผชิญกับปัญหาในทุกสถานการณ์ เพื่อต่อยอดให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น และธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน 


#ตั้งหลัก

#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages