สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าพบผู้ว่าฯ อุทัยธานี - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าพบผู้ว่าฯ อุทัยธานี

7 กันยายน 2565 รศ.ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T FOR BCG) เข้าพบ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อรายงานความเป็นมาและความคืบหน้าโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งสามารถพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages