วศ.อว. เปิดตัว “แพลตฟอร์มรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิตอล” สนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

วศ.อว. เปิดตัว “แพลตฟอร์มรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิตอล” สนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์มการรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิตอล พร้อมมอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ : กาบหมาก ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เผยว่า ภารกิจการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งภารกิจหลักของ วศ. ในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในประเทศส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ดังนั้น การจัดทำแพลตฟอร์มการรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิตอล นับเป็นอีกก้าวของ วศ. หรือ “DSS NEXT STEP” ในการพัฒนาเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์จาก วศ. ให้สามารถติดตามกระบวนการการดำเนินงานการรับรองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล เพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อไป 

ทั้งนี้ ภายในงานฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ Global trend : product certification and circular economy โดยเชิญผู้ประกอบการมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #DSS  #แพลตฟอร์มรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิตอล ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages