เปิดเวทีแสดงศักยภาพน้องคนพิเศษ พลังแห่งดวงดาวน์ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

เปิดเวทีแสดงศักยภาพน้องคนพิเศษ พลังแห่งดวงดาวน์

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯ เปิดเวทีแสดงศักยภาพน้องคนพิเศษ โครงการพลังแห่งดวงดาวน์ เสริมสร้างกำลังใจ ให้เด็กพิการทางสติปัญญาแสดงออกถึงความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

10กันยายน สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ​ชีวิต​คนพิการ และพันธมิตร จัดงานกิจกรรมเวทีการแสดงสำหรับผู้พิการทางสติปัญญา พลังแห่งดวงดาวน์ งานแสดงความสามารถ สร้างพัฒนาทักษะและสนับสนุนการอยู่ร่วมกับสังคม สร้างพลังและแรงบันดาลใจให้กับ ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน A ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชนเพื่อการนำสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

“ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะ การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว มีการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ มาโดยตลอด”

“สำหรับกิจกรรมที่มีขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ พลังแห่งดวงดาวน์ ที่ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 4 ครั้ง มีวัตุประสงค์เพื่อต้องการที่จะให้กำลังใจ ส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข”

“ภายในงาน เป็นการเปิดเวทีให้กับครอบครัวและสมาชิกชมรม ได้แสดงสร้างพลังและแรงบันดาลการแสดงความสามารถที่หลากหลาย ทั้งการเล่นดนตรีไทย การร้องเพลง การเต้น รำไทย แสดงมายากล การเดินแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากน้องๆ คนพิเศษ”

นอกจากการแสดงแล้วยังมีการออกบูธจาก สถาบันราชานุกูล ที่มาร่วมให้ความรู้ และการสร้าง บูธเพ้นท์หน้าแฟนซี บูธเพ้นท์ใบไม้สดลงผ้าเช็ดหน้า บูธแสดงผลงานจากน้องคนพิเศษ รวมถึงกิจกรรมและการแจกของรางวัล อาหารเครื่องดื่มจากพันธมิตรผู้สนับสนุนหลายรายการ” สมาคมฯ อยากเห็นการให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน

สุชาติ อธิบายเพิ่มเติมว่า “สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป”

“ปัจจุบันมีผู้พิการทางสติปัญญาราว 1.4 แสนคนทั้งประเทศ เราอยากผลักดันและส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ ยอมรับ และให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูและพัฒนาการคนพิการอย่างถูกวิธี”

“กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาได้อยู่ร่วมกัน เข้าสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยศักยภาพของน้องๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม” สุชาติ กล่าวปิดท้าย ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages