กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น 2 ปีซ้อน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 19 September 2022

กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น 2 ปีซ้อน

 พร้อมรางวัลอ้อยรักษ์โลกและรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

มุ่งเน้นยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลและการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล โดยคณะผู้บริหารกลุ่มงานโรงงาน กลุ่มงานอ้อย และชาวไร่อ้อยคู่สัญญา เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น รางวัลอ้อยรักษ์โลก และรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2564 และ 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลจากหลากหลายประเภท ทั้งรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 2 ปีซ้อน, รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ, 

รางวัลอ้อยรักษ์โลกที่มุ่งเน้นส่งเสริมการตัดอ้อยสดเข้าหีบมากกว่า 90% ได้แก่ 

- โรงงานน้ำตาลในกลุ่มมิตรผลทั้งหมด 7 โรงงาน เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 2 ปีซ้อน (ปี 2564-2565) โดยโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประเภทดังกล่าว 5 ปีซ้อน 

- โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 

ประจำปี 2564

- โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2 ปีซ้อน (2564-2565) และรางวัลอ้อยรักษ์โลก ประจำปี 2564 โดยมีอ้อยสดเข้าหีบ 92.98%


นอกจากนี้ เกษตรกรคู่สัญญาของกลุ่มมิตรผลยังได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น จำนวน 32 คน ในด้านการจัดการพันธุ์อ้อย, การจัดการน้ำ, การจัดการดินและปุ๋ย, การบริหารอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ผลผลิตและคุณภาพอ้อย โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จที่สะท้อนความความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการโรงงานน้ำตาลให้มีมาตรฐานระดับโลก ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดการสูญเสียทรัพยากร รวมถึงถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages