กระแสตอบรับดี! นิวโรจีเนียส เดินหน้าเปิดหลักสูตร GeniusX รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่อง - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กระแสตอบรับดี! นิวโรจีเนียส เดินหน้าเปิดหลักสูตร GeniusX รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาผู้ประกอบการ ฝึกเรียนรู้เกมธุรกิจได้อย่างเฉียบขาด 
คุณดำรง พิณคุณ ผู้ก่อตั้งบริษัท นิวโรจีเนียส จำกัด สถาบันที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบความคิดของมนุษย์  และผู้คิดค้นหลักสูตร GeniusX หลักสูตรที่มุ่งเน้นการวางแผนตามหลักแห่งความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล (Personalize) เปิดหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่องหลังจากกระแสตอบรับดีทั้ง 3 รุ่น โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมองของผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการไทยอย่างชาญฉลาด พร้อมดึงศักยภาพและความสามารถ  ที่ซ่อนอยู่ภายใน ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีกลยุทธ์ที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ในโลกแห่ง Disruption ผ่านการเรียนรู้หลักสูตร GeniusX ทั้งหมด 14 หัวข้อ โดยสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 2565 ผ่านช่องทาง https://www.neurogenius.com/geniusx/x4

โดย คุณดำรง พิณคุณ กล่าวถึงหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development นี้ว่า “หลักสูตร GeniusX Brain Skill Development จัดขึ้นมาแล้ว 3 รุ่น และกำลังเปิดรับสมัครในรุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะสมองให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นศักยภาพของตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดของสมองให้สามารถค้นพบความอัจฉริยะต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใน โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ความแตกต่างของสมองและระบบความคิดของแต่ละคน ให้สามารถอ่านเกมธุรกิจได้อย่างเฉียบขาด   มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนำพาองค์กรก้าวข้ามผ่านโลกแห่งการแข่งขันได้ด้วยด้วยหลักการ GeniusX สุดยอดทักษะแห่งอนาคต”

“หลักสูตร GeniusX จะช่วยให้ผู้คนสามารถค้นพบศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายใน เพื่อพัฒนาทุกทักษะของตนเองได้อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์สมองและเรียนรู้ระบบความคิดของผู้อื่นให้สามารถอ่านคนได้ ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีกลยุทธ์ที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ในโลกแห่ง Disruption ด้วยการเรียนรู้หลักสูตร GeniusX ทั้งหมด 14 หัวข้อ”

หัวข้อหลักสูตร GeniusX รุ่นที่ 4
X1  Relation Brain  อ.ดำรงค์ พิณคุณ  7 ต.ค. 65
X2    Negotiation Brain    คุณเอกพล พงศ์สถาพร  21 ต.ค. 65
X3    Future Strategy  รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์    28 ต.ค. 65
X4    Marketing Brain  ผศ. ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์  4 พ.ย. 65
X5    Management Brain    คุณอรกานดา อรรถวิภัชน์   11 พ.ย. 65
X6    Decision Brain  ทำกิจกรรมที่พัทยา  18-20 พ.ย. 65
X7    Digital Brain  อ.ดำรงค์ พิณคุณ  2 ธ.ค. 65
X8    China Brain  รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์   16 ธ.ค. 65    
X9    Intelligence Brain  คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์   23 ธ.ค. 65
 & Leader Brain  คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว           
X10    Japan Trip  ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  12-15 ม.ค. 66
X11    Strategy Brain  ดร.ธนัย ชรินทร์สาร  20 ม.ค. 66
X12    Transformation Brain     คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์    27 ม.ค. 66
X13    Wisdom Brain อ.ดำรงค์ พิณคุณ  3 ก.พ. 66
 X14    GeniusX Brain        อ.ดำรงค์ พิณคุณ   10 ก.พ. 66

“กระแสตอบรับจากที่เปิดมาทั้ง 3 รุ่น ปีนี้คนส่วนใหญ่ตื่นตัวเรื่องพัฒนาตนเอง Upskill และ Reskill จึงเป็นเรื่องที่คนสนใจมากครับ โดยเฉพาะหลักสูตร GeniusX เราเป็นเรื่องใหม่ “Brain Skill Development” เป็นการสร้างทักษะระบบความคิดใหม่ในด้านการบริหารจัดการและทักษะเชิงกลยุทธ์ โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นด้าน NeuroScience for Business 
คือการนำวิชาประสาทวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผมอยากให้ผู้อบรมนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในองค์กรให้มากๆ ครับ เพราะวิธีคิดที่ได้เรียนรู้จาก GeniusX ได้ช่วยผู้บริหารหลายท่านในการจัดการคนและพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี หลักสูตร GeniusX จะมาช่วยสร้างระบบคิดใหม่ในการทำธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ใหม่ ให้เหมาะสมกับโลกหลังวิกฤตโควิด-19 และยุค Disruption ฝ่าวิกฤต เข้าสู่โลก Digital อย่างเต็มรูปแบบครับ”

โดยรายละเอียดการเรียนหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development เรียนทุกวันศุกร์ ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 2565 https://www.neurogenius.com/geniusx/x4 ค่าอบรม 150,000 บาท รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศ 3 วัน 2 คืน และประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages